MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 11.07.2019

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöderHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

166 V Kvarter 53 kvarteret VADSBO [Ribersborg / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikstorpsgatan 26, Regementsgatan, Sergels väg]

Kvarter XX kvarteret VAGGSÅNGEN [Kastanjegården / Lindängen /
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Kastanjegårdsstigen, Lovsångsstigen]

Kvarter XX kvarteret VAGNEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kohagen, Norra Hyllievägen]

Kvarter 172 kvarteret VAGNMAKAREN [Eriksfält /
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Elinsgatan 6–8, Ruthsgatan]

Kvarter XX kvarteret VAGNSHJULET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Niels Bunkeflos väg]

Kvarter XX kvarteret VAGNSLiDRET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Arenagatan, Bures gata, Sleipners gata]

Kvarter 134 kvarteret VAKTELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Linnégatan 34–38, Odengatan 51–41]

Kvarter 46 kvarteret VAKTEN [Norra Sofielund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Hasselgatan 2
4]

Kvarter 115 kvarteret VAKTMÄSTAREN [Lyckåsgatan 6–20, Velandergatan 115–109]

Kvarter 1 kvarteret VALDEMAR [Pildammsstaden]

Kvarter 57 kvarteret VALEN [?] se även Kvarter 57 kvarteret HVALEN [?] [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 21 kvarteret VALET [
Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Södra Sofielund]

Kvarter 243 kvarteret VALKYRiAN [Söderkulla; Söderkullaskolan]

Kvarter 19 b Kvarteret VALLEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen: Frans Henriksgatan, Gasverksgatan, Rörsjögatan, Stora Kvarngatan 32–36]

Kvarter XX kvarteret VALLFLiCKAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret VALLHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 104 kvarteret VALLMON [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter 134 kvarteret VALLTOFTA [
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hallstorpsvägen, Hörnbogatan, Virentoftagatan]

Kvarter XX kvarteret VALLTORP [
Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden: Dammfrigången, Kramersvägen, Västra Rönneholmsvägen]

Kvarter XX kvarteret VALLöRTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter 20 kvarteret VALNöTEN [
Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Västra Sorgenfri:
Bohållaregatan 33–31, Mäster Danielsgatan 2–4, Mäster Henriksgatan 10]

Kvarter 63 kvarteret VALROSSEN se även Kvarter 63 kvarteret HVALROSSEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret VALSEN [Fosie
stadsdelsförvaltning / Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret VALSPRESSEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret VALTER [Östervärn]

Kvarter 28 kvarteret VALTHORNET [Erikslust / Mellanheden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikslustvägen,
John Ericssons väg, Torupsgatan] iMG_5326, iMG_5329

Kvarter XX kvarteret VALVBÅGEN [Kungshög / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret VALVET [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 141 kvarteret VAMPYREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Linnégatan]

Kvarter 18 kvarteret VANiLJEN [Frihamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret VANNAGÅRDEN del 1 / 2 [Virentoft Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret VANNAGÅRDEN del 2 / 2 [Virentoft Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret VANNAHON [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Högtorp / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret VANNAKARET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Högtorp / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret VANNASTÄLLET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Högtorp / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret VANNATUNNAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Högtorp / Östra Skrävlinge]

Kvarter 22 kvarteret VAPENSMEDEN [Kronprinsen / Slottsstaden:
Eriksrogatan 5
–1, Fågelbacksgatan 12–16, Mariedalsvägen, Törnskärsgatan 31] iMG_5309, iMG_5310, iMG_5313

Kvarter 13 kvarteret VARFVET se även Kvarter 13 kvarteret VARVET [Gamla Vestra hamnområdet / Västra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret VARFÅGELN [Bunkeflo: Sidensvansvägen]

Kvarter 67 kvarteret VARGEN [
Davidshall / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr :
Erik Dahlbergsgatan 9–7, Fersens väg 6
–12, Kockumsgatan]

Kvarter XX kvarteret VARPASPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder: Anders Orkans väg]

Kvarter XX kvarteret VARPBOMMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning / Lindeborg]

Kvarter 352 kvarteret VARPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg: Bergdalagatan, Haspelvägen, Vadmalsvägen, Väftvägen]

Kvarter 13 kvarteret VARVET se även VARFVET [Västra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret VARVRÄKNAREN [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret VASSBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 42 kvarteret VASSEN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret VASSHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret VASSHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret VATTENKANNAN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning]

Kvarter XX kvarteret VATTENKLöVERN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro]

Kvarter 44 kvarteret VATTENLiLJAN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen:
Brisgatan, Grimsbygatan]

Kvarter XX kvarteret VATTENPASSET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret VATTENVERKET [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro]

Kvarter 222 kvarteret VATTNET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 48–50, Gustavsgatan 26–44, Villavägen]

Kvarter XX kvarteret VAXBöNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret VAXSKiVLiNGEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

Kvarter 164 a Kvarteret VECKELBJöRNEN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Högbo hage, Norra Hyllievägen, Priorsgatan]

Kvarter 21 kvarteret VEGA [Gamla Östra hamnområdet / Inre hamnen / Östra hamnområdet]

Kvarter 32 kvarteret VEMMENHöG [Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Fågelbacksgatan 31–29, Skvadronsgatan 24, Tärningholmsgatan 13]

Kvarter 35 kvarteret VENDELSFRiD [Delområde:
Lorensborg / Hyllie stadsdelsförvaltning  => stadsområde Väster:
Enebacksstigen, Solbacksgången, Stadiongatan 61–57, Vendelsfridsstigen]

Kvarter XX kvarteret VENEDiG [Bellevue sjösida / Fridhem / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Adolf Fredriksgatan]

Kvarter XX kvarteret VENTiLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs]

Kvarter XX kvarteret VERKET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Värnhem:
Industrigatan, Nobelvägen, Sankt Knuts väg, Sankt Pauuli Mellersta Kapell på Sankt Pauli Mellersta kyrkogård]

Kvarter XX kvarteret VERKö [Delområde:
Norra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Hemsögatan, Lappögatan, Renögatan, Verkögatan]

Kvarter 34 a Kvarteret VESSLAN [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Möllevångsgatan, Nicolaigatan, Smedjegatan 5, Södra Förstadsgatan 85
79] iMG_5472

Kvarter 36 Kvarteret VESTERPORT Kv 36 Vesterport Gård 495-503 -- 457-459 495-503 562 565 569 570 573-574 576 [?] 
[Gamla Väster / Gamla staden / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Långgårdsgatan 1, Repslagaregatan 1 / 3–13, Slottsgatan 4–6, Västergatan 30–40]
SE ÄVEN: Kvarter  36 kvarteret VästerPORT

Kvarter XX kvarteret VETET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kyrkoväg 87–83, Norra Hyllievägen 16–20, Stenshuvudsgatan 2–16, Sunnanväg 31–17]

Kvarter XX kvarteret VEVAXELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs: Cylindergatan, Toftanäsvägen, Vevaxelgatan]

Kvarter 40 kvarteret ViADUKTEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 31 kvarteret ViBORG [Dammfri / Pildammsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning]

Kvarter 10 b kvarteret ViCENTEN [existerande enligt församlingsböcker 19391991]

Kvarter XX kvarteret ViCKERN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Stenshuvudsgatan 23–15]

Kvarter 33 kvarteret ViDAR [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östervärn: Höstgatan, Lundavägen]

Kvarter XX kvarteret ViDEBACKEN [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster ]

Kvarter 150 kvarteret ViDEBO [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster: Hohögsgatan, Stamgatan]

Kvarter XX kvarteret ViDEDAL [Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta /
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Videdals allé 40; AB Videdals privatskolor]

Kvarter XX kvarteret ViDEDALSPARKEN [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Blekvidegatan]

Kvarter 193 kvarteret ViDEDALSSKOLAN [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Österl:
Hohögsgatan 65–1, Videdalsvägen 41–13]

Kvarter XX kvarteret ViDESPARVEN [Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Domherrevägen]

Kvarter XX kvarteret ViDESPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret ViDET [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 3 kvarteret ViDÖsterN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue]

Kvarter XX kvarteret ViGGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Årtevägen]

Kvarter XX kvarteret ViKBO [
Närhet: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 12 kvarteret ViKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue:
Geijersgatan 62–74, Idunavägen 26–34]

Kvarter XX kvarteret ViKHEM [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Vintrie]

Kvarter XX kvarteret ViKHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret ViKiNGSBERG [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Beleshögsvägen 34
–18, Vikingagatan 53–51, Vikingsbergsvägen 12–20, Östanväg]

Kvarter XX kvarteret ViKTKASTAREN [Kristineberg / Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 20 kvarteret ViKTORiA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden:
Bellmansgatan, Celsiusgatan 5–1, Fredmansgatan, Föreningsgatan 73–75]

Kvarter XX kvarteret ViLDANDEN [Bellevue sjösida / Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde / Ribersborgsstranden:
Geijersgatan, Hylliekroken, Limhamnsvägen, Ribersborgsstigen]

Kvarter 180 kvarteret ViLDHÄSTEN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 61 c Kvarteret ViLDKATTEN [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 47 kvarteret ViLDSViNET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Linnégatan 97
–105, Riddaregatan 14–24, Rosenvångsgatan 9–17 B, Timmermangatan 15–19]

Kvarter 10 kvarteret ViLHELMSTORP [Fågelbacken / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 46 [?]
kvarteret ViLLAND [Rönneholm / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Dragonstigen, Major Nilssonsgatan, Västra Kristinelundsvägen 37–29, Västra Stallmästaregatan]

Kvarter 72 kvarteret ViMPELN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret ViNBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 359 kvarteret ViNBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bispgatan 70–74, Norra Hyllievägen 66–80]

Kvarter XX kvarteret ViNDRUTAN [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga / Toftanäs]

Kvarter 15 kvarteret ViNDSRALE [Gamla Vestra hamnområdet / Västra hamnområdet]

Kvarter 136 kvarteret ViNGA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret ViNGKLAFFEN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning]

Kvarter XX kvarteret ViNGLASET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Fänkålsgången, Fänkålsvägen, Käglingevägen]

Kvarter XX kvarteret ViNGSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter XX kvarteret ViNKELHAKEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret ViNKELN [Spillepengen:
Arlövsvägen, Hakegatan, Vinkelgatan]

Kvarter XX kvarteret ViNKELPRiSMAT [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 92 kvarteret ViNKELTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Skansbogatan, Vårbogatan 25–17]

Kvarter XX kvarteret ViNKELTRUMMAN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret ViNKREMLAN [Djupadal / Kroksbäck / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret ViOLEN [Hindby / Västra Kattarp]

Kvarter 23 kvarteret ViOLiNEN [Mellanheden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bellevuevägen 31, Börringegatan]

Kvarter 135 kvarteret ViPAN [Gamla Limhamn: Idrottsgatan, Linnégatan, Odengatan, Tegnérgatan]

Kvarter XX kvarteret ViPPARMEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs]

Kvarter 19 kvarteret ViREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning / Nya Bellevue:
Bellevuevägen, Borgebygatan, Idunavägen, Mellanhedsgatan 63–59]

Kvarter XX kvarteret ViRENTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret ViRKEHOLM [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Vintrie]

Kvarter XX kvarteret ViRKET [Södervärn / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning]

Kvarter 10 b Kvarteret ViSENTEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet]

Kvarter 73 kvarteret ViSHETEN [Nobel / Sorgenfri: Amiralsgatan, Torekovsgatan]

Kvarter 58 kvarteret ViSKE [
i närheten av Kronprinsen / del av Slottsstaden / delområde Ribersborg / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Hillsgatan 17, Erikstorpsgatan 1–5, Gustaf Rydbergsgatan 2–6, Mariedalsvägen 17–23]

Kvarter XX kvarteret ViTCEMENTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde]

Kvarter XX kvarteret ViTKLöVERN [Fosie stadsdelsförvaltning / Hindby]

Kvarter XXX kvarteret ViTLAVEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning]

Kvarter 415 kvarteret ViTMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Baldringegatan, Magnarps gränd, Norra Hyllievägen, Toftakullagatan, Övragårdsvägen]

Kvarter 192 kvarteret ViTPiLEN [Husie stadsdelsförvaltning / Videdal]

Kvarter XX kvarteret ViTSiPPAN [Fosie stadsdelsförvaltning / Hindby]

Kvarter 212 kvarteret ViTTLiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Polgatan 5–1, Strandgatan 46–50, Västra Bernadottesgatan]

Kvarter XX kvarteret ViTTNET [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning]

Kvarter 78 kvarteret ViTTJöBORG [Ribersborg:
Limhamnsvägen, Ola Hanssonsgatan, Roslins väg, Sergels väg]

Kvarter XX kvarteret ViTViNGEN [Bunkeflostrand / Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning]

Kvarter XX kvarteret ViÄNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Apoteksgatan, Järnvägsgatan 56–74, Östra Bernadottesgatan]

Kvarter 194 kvarteret VOLONTÄREN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan:
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Aspirantstigen, Husievägen, Soldatgatan 1
–5, Volontärgatan 26]

Kvarter XX kvarteret VOMBSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning]

Kvarter 46 kvarteret VON CONOW Kv 46 von Conow Gård 227-279 [City / innanför broarna / innanför Kanalen:
Baltzarsgatan 31, Djäknegatan 23–1, Kalendegatan; HiPPodromen, Själbodgatan
]

Kvarter 66 kvarteret VRETA [Ribersborg: Ribersborgsskolan:
Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikstorpsgatan 21, Kilian Zollsgatan 20, Sergels väg 3, Skvadronsgatan 1
–7 ?]

Kvarter XX kvarteret VRETHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret VRÅKEN [Bunkeflostrand / Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning]

Kvarter 21 a Kvarteret VÅGEN [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falkenbergsgatan]

Kvarter XX kvarteret VÅNGABO [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret VÅNGKARLALYCKAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Gerlachsgatan, Högamöllegatan]

Kvarter XX kvarteret VÅRBERGA [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret VÅRBRODDEN [Almhög / Fosie stadsdelsförvaltning]

Kvarter XX kvarteret VÅRBUKETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan]

Kvarter 58 kvarteret VÅRDKASEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Kirsebergs torg, Maltgatan, Torngatan, Vattenverksvägen 9]

Kvarter 9 kvarteret VÅREN [Augustenborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret VÅRHöG [Husie stadsdelsförvaltning / Videdal]

Kvarter XX kvarteret VÅRLöKEN [Rosengård stadsdelsförvaltning / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret VÅRMUSSERONEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret VÅRSÅNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen]

Kvarter 98 kvarteret VÅRTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Björkbogatanh 47–15, Skansbogatan, Virentoftagatan, Vårbogatan 16–26]

Kvarter 23 kvarteret VÄBELN [Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden: Fågelbacken;
Eriksrogatan, Mariedalsvägen, Törnskärsgatan, Västra Rönneholmsvägen 59 a–61]
iMG_5289, iMG_5304, iMG_5305, iMG_5306, iMG_5307, iMG_5308, iMG_5311

Kvarter 133 kvarteret VÄDERö [Centrum stadsdelsförvaltning / Östra hamnen]

Kvarter 168 kvarteret VÄDUREN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hyllie Kyrkoväg, Hökgatan, Norra Hyllievägen 22–32, Vattugatan 19–11]

Kvarter XX kvarteret VÄFTEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret VÄGGMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret VÄGTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning / Kvarnby]

Kvarter 1 kvarteret VÄKTAREN
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Västra hamnen:
World Maritime University;
Fiskehamnsgatan, Hjälmaregatan 1
3, Neptunigatan, Nordenskiöldsgatan]

Kvarter 47 kvarteret VÄLTEN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Marieholmsvägen 29–23, Pilåkersvägen 34–38,
Vendelvägen, Vilebovägen]

Kvarter 48 kvarteret VÄNDKRETSEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret VÄNDROSTEN [Sofielunds industriområde]

Kvarter 50 kvarteret VÄNDÅKERN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bellevuevägen, Pilåkersvägen 55–35, Vilebovägen 15–1, Vändåkersvägen]

Kvarter 31 kvarteret VÄNERN [Hyllie stadsdelsförvaltning / Kroksbäck:
Arbäcksgatan 2–10, Barsebäcksgatan, Svartbäcksgatan]

Kvarter 70 kvarteret VÄNLiGHETEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:  Östra Sorgenfri;
Gröningen, Sorgenfrivägen 41–63, Östra Farmvägen 28 a–30; Stenkulaskolan]

Kvarter XX kvarteret VÄRDSHUSET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Hyllie stationstorg; Station Hyllie]

Kvarter 88 kvarteret VÄRJAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norrsgatan, Norra Bulltoftavägen 35–7, Solgatan 23–1, Vattenverksvägen 10–24]

Kvarter XX kvarteret VÄRMEPANNAN [Fosie stadsdelsförvaltning / Heleneholm]

Kvarter XX kvarteret VÄRMEREGLAGET [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret VÄRMET [Centrum stadsdelsförvaltning / Östra hamnen]

Kvarter 26 kvarteret VÄRNHEM anno 1904 [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Värnhem / Östervärn:
Lundavägen 11–1, Vårgatan 3–1, Östervärnsgatan 2–10]

Kvarter 36 kvarteret
VÄSTERBOTTEN [Dalaplan: Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Ystadvägen]

Kvarter XX kvarteret
VÄSTERFALLET [Bellevue sjösida / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter XX kvarteret
VÄSTERMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning / Östra Skrävlinge]

Kvarter 36 Kvarteret VÄSTERPORT Kv 36 Vesterport Gård 495-503 -- 457-459 495-503 562 565 569 570 573-574 576 [?] 
[Gamla Väster / Gamla staden / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Långgårdsgatan 1, Repslagaregatan 1 / 3–13, Slottsgatan 4–6, Västergatan 30–40]
SE ÄVEN: Kvarter  36 kvarteret VESTERPORT

Kvarter XX kvarteret VÄSTMANLAND [Dalaplan: Dalslandsgatan 9, Smålandsgatan]

Kvarter XX kvarteret VÄSTRA STATiON [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 74 kvarteret VÄTET [Emilstorp /
Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
TRiANGULÄRT KVARTER: Danska vägen 51–57, Industrigatan 35–39, Scheelegatan 32–34
]

Kvarter 27 kvarteret VÄTTERN [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia; Bellevuevägen 83–87, Krageholmsgatan 20–43, Sagoliden, Sövdeborgsgatan 70–87]

Kvarter 353 kvarteret VÄVEN [Bergdalagatan, Väftvägen 27–2X]

Kvarter 70 kvarteret VÄVERiET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Engelbrektsgatan, Generalsgatan, Grynbodgatan, Stora Nygatan 67–53]

Kvarter 113 kvarteret VÄVMÄSTAREN [Per Albin Hanssons väg 131–127, Velandergatan 102–106]

Kvarter XX kvarteret VÄVRAMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret VÄVSKEDEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret VÄVSTOLEN [Hyllie stadsdelsförvaltning / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret VÄXELSPAKEN [Husie stadsdelsförvaltning / Riseberga]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist