MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa Hej och välkommen till staden i staden!
Malmö är indelat i en massa, inte bara gator, hus och parker utan också Kvarter!
Vad betyder det? Och vad heter Dina kvarter? Och vilket nummer har det? Var går Du i skolan? Arbetar Du?  Var bor Du?
När byggdes Ditt hus i Ditt kvarter? På mina 38 sidor finns långa listor med de flesta av Malmös 3.119 kvarter! Fler byggs
hela tiden! Jag som byggt sidorna har varit runt hela staden och fotograferat nästan alla kvarter och deras hörnskyltar.
Där står en del av det Du kan läsa på sidorna. Här finns också länkar till fler sidor om staden Malmö, och lite om Stockholm.
Det finns fortfarande en del kvarter om inte finns med här eller som jag inte hittat numret till. De är märkta med två X alltså XX.

Skicka gärna in kvartersnamn och nummer till mig; så kan jag ha med dem och Ditt namn på sidan och i min kommande bok, Kvarteren i Malmö!


SVENSKA GAMLA MALMö / MALMö KVARTER / KVARTEREN i MALMö / MALMö PÅ EN KVART / MODERNA MALMö / KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN /
MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN /
MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG / MALMö NEDRE / MALMö öVRE / POSTMODERNA MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < index.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 17.05.2018

VEM
Who Wer chi
KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från
MALMö STAD Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG,
A. U. iSBERG, BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Account: 123.303.132–5 Clearing; 8214–9 Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50 KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER, >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö
MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö


SE ÄVEN Malmös Kvarter anno 1692
+ MALMO.SE MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English
Arkiv Digital + Bbloggar.SE/Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta 
RiBERSBORG:  Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 + 
Wikipedia
WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö 

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n /
Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE


See also FourSquare.COM 

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist