M TMEDiAVAD: FORMULÄR ? English / other Languages Form?

VAR: MTmedia.SE < 0. intro? < GästBok < formular.html NÄR: Uppdaterad; 16.07.2024

FöR VAD: Formulär för att skicka kort info till Martin Thörnquist / MT Media HUR: Har Du iNTE möjlighet att skicka formulär från Din dator?
[datorn finns bakom brandvägg, på bibliotek, är delad eller offentlig] Skicka då vanligt e-post till mtformular.html via G- / Hot- / Spray- / Yahoo-Mail och dylika. FYLL ANNARS GÄRNA i FÄLTEN NEDAN. Du kan även försöka nå Martin Thörnquist direkt på telefon; 040-19 18 68.

NAMN ?

SYSSELSÄTTNiNG / TiTEL?

FöRETAG / ORGANiSATiON ?

ELEKTRONiSK POSTADRESS ?
@
HEMSiDA ?

HUR FANN Ni MT Media?

SETT PÅ MT Media?
0. iNTRO [
?] 1. FöRETAGANDE [&] 2. LEVNADSBERÄTTELSE [*] 3. ESTETiK [~] 4. SAMHÄLLSiNFO [!]
5. KOMMUNiKATiON [@] 6. PORTFÖLJBilder [¤] Texter [©] Komposition [%] 7. NÄT [#]
FRÅGA / MENiNG / SVAR / ÅSiKT?
Ja? Okej? Skicka? KLiCKA...
Nej? Sudda? NUDDA...

SE i GÄSTBOKEN ?MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist