MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde iNNERSTADEN [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4s.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 20.06.2019

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

507 S Kvarter 41 kvarteret sAARiS [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Lundavägen, Rosendalsvägen, Saarisvägen]

Kvarter XX kvarteret SADELBOMMEN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro:
Ridspögatan, Skrittgatan]

Kvarter XX kvarteret SADELGJORDEN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro:
Ridspögatan]

Kvarter XX kvarteret SADELKNAPPEN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro:
Galoppgatan]

Kvarter XX kvarteret SADELKÅPAN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro:
Ridbanestigen]

Kvarter 195 kvarteret SADELMAKAREN [
Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER:
Axgatan 7–1, Evagatan 16–28, Fosievägen, Rosagatan 9–7]

Kvarter XX kvarteret SADELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro villastad:
Hästägargatan]

Kvarter XX kvarteret SAFiREN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Silvåkragatan]

Kvarter XX kvarteret SAGA [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Hyllievång;
Atles gata, Hyllie allé, Sagas gränd, Tors gränd?]

Kvarter 17 kvarteret SAGAN [
Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN / Västra Sorgenfri:
Eslövsgatan, Falsterbogatan 2–4, Ronnebygatan 6–18, Spånehusvägen 65–51]

Kvarter 67 kvarteret SAKFöRAREN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 18 kvarteret SALEN [
Borgebygatan 7–1, Ellingegatan 28–34, Mellanhedsgatan 57–53]

Kvarter XX kvarteret SALiX [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SALLATEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret SALLY [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Limhamns hamnområde]

Kvarter XX kvarteret SALONGEN [
City; Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Salongsgatan, Scaniaplatsen, Sundspromenaden]

Kvarter XX kvarteret SALTKARET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XXX kvarteret SALTLÅNGAN [Sibbarp]

Kvarter 12 kvarteret SALViAN [existerande enligt församlingsböcker 1937–1943]

Kvarter 106 kvarteret SALViAN [Beijersparksgatan, Värnanäsgatan, Åkerögatan]

Kvarter 68 kvarteret SANDBACKEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR: Nils Hinriks plan, Solgatan 26–30, Vattenverksvägen 25–17]

Kvarter XX kvarteret SANDBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret SANDBöLJAN [Frihamnen / Inre hamnen]

Kvarter XX kvarteret SANDLÅDAN [Kronborg / Pildammsparken]

Kvarter XX kvarteret SANDLöPAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 45 kvarteret SANDSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 393 kvarteret SANDSOPPEN [Bågängen / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret SANDTÄRNAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SANDViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter 4 kvarteret SANKTA GERTRUD se även SANKT GERTRUD [Caroli City; Gamla staden / innanför broarna / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Bagersgatan 1, Norra Vallgatan 16–26, Sankt Gertrudsgatan 2–4 c, Östergatan 3
–17] [Se även; SanktGertrud.SE]


Kvarter 4 kvarteret SANKT GERTRUD se även SANKTA GERTRUD
[Caroli City; Gamla staden / innanför broarna / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Bagersgatan 1, Norra Vallgatan 16–26, Sankt Gertrudsgatan 2–4 c, Östergatan 3–17]
[Se även; SanktGertrud.SE]

Kvarter 62 kvarteret SANKT JöRGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Gamla staden / innanför broarna] [Tidigare baren Times och natthaket / pianobaren Tahongas]
Kalendegatan 29–23

Kvarter 47 kvarteret SANKT KNUT
Kv 47 S:t Knut Gård 355-367 [-368] och 402/Rådhuset [355-364, 402] 
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Gamla staden / innanför broarna:
Kalendegatan 1, Kompanigatan, Kyrkogatan, Stortorget 2; Rådhuset]

Kvarter XX kvarteret SANKT PAULi KYRKA [Rörsjöstaden: Kungsgatan]

Kvarter 45 kvarteret SANKT PETER
Kv 45 St. Peter Gård 217-220 [ok] [Gamla staden:
Sankt Petrigatan, Östergatan 26–30]

Kvarter XX kvarteret SANKT PETRi KYRKA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna]

Kvarter 224 kvarteret SARDiNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Birger Jarlsgatan 63–59, Gustavsgatan 25–21, Götgatan 34–40, Rorsmansgatan 40–44]

Kvarter XX kvarteret SARDiNGAFFELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 101 kvarteret SARVEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret SCENEN [Lindeborg / Svågertorp]

Kvarter 146 kvarteret SCHAKALEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Drabantgången]

Kvarter XX kvarteret SCHAKTMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal]

Kvarter 62 kvarteret SCHiMPANSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter 2 kvarteret SCYLLA
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Västra hamnen] [Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet:
Anna Lindhs plats 2
4 / 610, Nordenskiöldsgatan]

Kvarter XX kvarteret SEGEHOLM [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Sege industriområde]

Kvarter XX kvarteret SEGELFLYGPLANET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter XX kvarteret SEGLAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 9 kvarteret SEGLET [Centralhamnen / Gamla Vestra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SEJDELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SEJEN [NYTT kvarter 2018: delat av Kvarter 20 kvarteret GÄDDAN [Gamla Vestra hamnområdet / Västra hamnen: Citadellsvägen, Södra Neptunigatan, Östra Älvgatan]
Västra hamnen / Centrum / Norr: Argogatan 1
–5, Citadellsvägen 11 a–11b, Neptunigatan 4044, Tritongatan
2–10]

Kvarter XX kvarteret SEKATöREN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SELEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SELLERiN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret SELTERSGLASET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 2 kvarteret SENiUS
[existerande enligt församlingsbböcker 1899–1906] [Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN / Södra Sofielund]

Kvarter 363 kvarteret SERENADEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Lindängen]

Kvarter 198 kvarteret SERGEANTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Stenkällan: Sergeantgatan 41–35, Stenkällevägen 66–80]

Kvarter 32 kvarteret SEVED [Seved; Bragegatan 27–23, Sevedsgatan 12–14]

Kvarter 2 kvarteret SEVYLLA [Västra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SiDENSVANSEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Sidensvansvägen]

Kvarter XX kvarteret SiDORODRET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 1 kvarteret SiGGE [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Slussen]

Kvarter XX kvarteret SiGNALHORNET [Mellanheden / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN]

Kvarter 14 kvarteret SiGNE [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 28 kvarteret SiGRiD [Kronprinsen /
Rönneholm / Slottsstaden / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN]

Kvarter XX kvarteret SiGURD [Bellevue sjösida / Västervång / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Birkagatan 16–22, Västervångsgatan 23]

Kvarter XX kvarteret SiGVARD [Bellevue sjösida / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN]

Kvarter XX kvarteret SiKELViNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 22 kvarteret SiKEN [Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet]


Kvarter 136 kvarteret SiLJAN [Limhamn; Getgatan 51–43, Linnégatan, Tegnérgatan 59–51]

Kvarter 136 a Kvarteret SiLJAN [Limhamn; Getgatan 51–43, Linnégatan, Tegnérgatan 59–51]


Kvarter XX kvarteret SiLLABANAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Limhamns hamnområde]

Kvarter XX kvarteret SiLLAPRÅNGAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Limhamns hamnområde]

Kvarter 6 kvarteret SiLLEN [Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SiLLGAFFELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 372
kvarteret SiLLKREMLAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Svanebäcksgränd]

Kvarter XX kvarteret SiLVERFASANEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SiLVERMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SiLVERMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter 193 kvarteret SiLVERSMEDEN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SiLVERTÄRNAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SiLVERViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret SiLVERViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret SiMHOPPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SiMMAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 131 kvarteret SiMPAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn:
Linnégatan 10
14, Roddaregatan]

Kvarter 22 kvarteret SiRiUS [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SiV [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Hyllievång : Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER allé]

Kvarter 29 kvarteret SJUSTJÄRNAN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 16 kvarteret SJÄLLAND [Kronborg / Pildammsstaden / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Bobergsängen, Mariedalsvägen 35
–31, Pildammsparken, Ribevägen 2–4]

Kvarter XX kvarteret SJÄLVBiNDAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SJöBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter 219 kvarteret SJöBORREN [
Sibbarp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 43 kvarteret SJöGRÄSET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret SJöHEM [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter 54 kvarteret SJöHÄSTEN [Joh Ericssons väg]

Kvarter 228 kvarteret SJöLEJONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Sibbarp: Gustavsgatan 9–1, Götgatan 2–20, Polgatan 35–31, Strandgatan 78–84]

Kvarter XX kvarteret SJöLUNDA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Spillepengen]

Kvarter XX kvarteret SJöMANNEN [
Kvarter XX kvarteret XX [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Jungmansgatan, Kockums torg, Sjäömansgatan, Skeppsgatan, Stora Varvsgatan, Västra Varvsgatan] Inkluderar RBG Red Bar & Grill / Radisson Park Inn.

Kvarter 6 kvarteret SJöMANSGÅRDEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR;
Fiskehamnsgatan, Neptuniparken, Nordenskiöldsgatan, Nya Sjögatan] Inkluderar Svenska kyrkans Lokaler; Sankt Nicolai kapell.

Kvarter XX kvarteret SJöMARKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SJöMOSSEN [
Gullvik / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]
 
Kvarter XX kvarteret SJöNöTEN
Valdemarsro / [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 10 kvarteret SJöORMEN
[Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]
[Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet:
Nordenskiöldsgatan; Klaffbron]

Kvarter 218 kvarteret SJöSTJÄRNAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Hyllie Kyrkoväg 7
–1, Polgatan 25–23, Strandgatan]

Kvarter XX kvarteret SJÖSTRANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Stenöregatan]
 
Kvarter XXX kvarteret SJöTUNGAN [
Sibbarp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Tältängsvägen]

Kvarter XX kvarteret SJöViK [
Gullviksborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER:
Helentorpsgatan]

Kvarter XX kvarteret SKAFTHÅLLAREN [
Lindeborg / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Vickelvägen]

Kvarter 34 kvarteret SKAGERACK se även Kvarter 34 kvarteret SKAGERAK [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 34 kvarteret SKAGERAK se även Kvarter 34 kvarteret SKAGERACK [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 23 kvarteret SKAGERN [Nya Bellevue /
Limhamn~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER
Balderstigen 1 b
–9, Geijersgatan 76–88, Idunavägen 10–18, Midgårdsgatan 29–25, Sagoliden 8–14]

Kvarter 147 kvarteret SKALBAGGEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Sallerupsvägen]

Kvarter XX kvarteret SKALMEJAN [
Kastanjegården / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / :
Madrigalgången]

Kvarter XX kvarteret SKANSEN [
Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 99 kvarteret SKANSTOFTA [
Videdal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / :
Björkbogatan, Vårbogatan 28–36]

Kvarter XX kvarteret SKARPSiLLEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 116 kvarteret SKATAN [Gamla Limhaamn /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Bockgatan 47–43, Idrottsgatan 31–25, Odegatan 28–32, Tegnérgatan 84–92]

Kvarter XX kvarteret SKATNÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret SKEDANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SKEDDRAGET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 33 kvarteret SKEPPAREN
Kv 33 Skepparen Gård 473-484 [479-483]  [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna]

Kvarter 223 kvarteret SKEPPET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Birger Jarlsgatan 52–58, Gustavsgatan 33–27, Götgatan 42–52]

Kvarter XX kvarteret SKEPPSGOSSEN [Västra hamnen: Flaggskeppsgatan, Lilla Varvsgatan, Varvsparken, Västra Varvsgatan]

Kvarter XX kvarteret SKEVRODRET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter XX kvarteret SKiDLöPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SKiDSKYTTEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]
 
Kvarter XX kvarteret SKiFTESLAGET [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SKiLLiNGEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Höja]

Kvarter XX kvarteret SKiMMELN [
Jägersro villastad / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter XX kvarteret SKiVSVAMPEN [
Kroksbäck / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 44 kvarteret SKJUTSSTALLSLYCKAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Karossgatan, Lundavägen 44–72]

Kvarter XX kvarteret SKOGHEM [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Köpenhamnsvägen 78–84, Sånekullavägen 14–18, Vikingagatan 82–90]

Kvarter XX kvarteret SKOGHOLM [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret SKOGSBACKEN [
Riseberga / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter XX kvarteret SKOGSBERGA [
Riseberga / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]
 
Kvarter 410 kvarteret SKOGSBÄRET [Djupadal /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Baldringegatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Plantagens stig, Stora Hultsgatan]

Kvarter 308 b Kvarteret SKOGSCHAMPiNJONEN [
Kroksbäck / Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / :
Barsebäcksgatan, Dybäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Hedbäcksgatan]

Kvarter XX kvarteret SKOGSMYRAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 86 kvarteret SKOGSMÅRDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Högerudsgatan 20–22, Östra Ansgarigatan 102–118]
 
Kvarter XX kvarteret SKOGSMÄSTAREN [
Kulladal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SKOGSNÄVAN [
Videdal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter XX kvarteret SKOGSSNÄPPAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SKOGSViOLEN [
Videdal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SKOLAN [Västra hamnen: Skeppsbyggaregatan]

Kvarter 180 kvarteret SKOLLÄRAREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SKOLTiDEN [
/ City / Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 147 kvarteret SKOMAKAREN [
Kulladal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SKONAREN
[Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Einar Hansens esplanad 73–61, Fregattgatan, Skonarens gränd]

Kvarter XX kvarteret SKOTSTEKEN [NYTT KVARTER]

Kvarter XX kvarteret SKOTTET [
Stenkällan / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter XX kvarteret SKOTTKÄRRAN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SKOTTSPOLEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter 191 kvarteret SKRATTMÅSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Apoteksgatan, Järnvägsgatan 48–52, Linnégatan 45
–41, Östra Bernadottesgatan 42–46]

Kvarter XX kvarteret SKRiDSKOÅKAREN
[Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SKRiVARELYCKAN [Dalaplan; Nobelvägen 10–12, Upplandsgatan, Uppsalagatan 16–22]

Kvarter XX kvarteret SKROVET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Dockan / Västra hamnen]

Kvarter 225 kvarteret SKRUBBAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Götgatan 26–32, Järavallsgatan 30–34]

Kvarter XX kvarteret SKRUVMEJSELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SKRUVSTYCKET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SKRÅLLAN [Gyllins trädgård / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter 22 c Kvarteret SKRÅET [Möllevången / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Falkenbergsgatan, Falsterboplan, Sofielundsvägen, Ystadsgatan]

Kvarter 134 kvarteret SKRÄDDAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal]

Kvarter XX kvarteret SKUGGNÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]
 
Kvarter XX kvarteret SKUGGViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]
 
Kvarter XX kvarteret SKULPTöREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SKUMPLOGEN [Västra Klagstorp]

Kvarter XX kvarteret SKUTSKEPPAREN [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 30 kvarteret SKVALPERUP / Kvarter 30 qvarteret SKVALPERUP / Qvarter 30 qvarteret SKVALPERUP / Qvarter 30 kvarteret SKVALPERUP
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna: Adelgatan
"den lange Athelgade", Hamngatan, Kansligatan, Norra Vallgatan 15–17 ? / 58–62 !]
Se även; Hotpot.se/malmo-kvarter.htm#kvarteren-i-malmoe/kv-30-sqvalperup

Kvarter XX kvarteret SKVATTEREVET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Ön: Lotsgatan, Skvatterevsgatan 2–48]

Kvarter XX kvarteret SKYFFELJÄRNET [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SKYTTELN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTERborg]

Kvarter XX kvarteret SKYTTELTRAFiKEN [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]


Kvarter XX kvarteret SKÅDESPELAREN del 1 av 3 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SKÅDESPELAREN del 2 av 3 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SKÅDESPELAREN del 3 av 3 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]


Kvarter XX kvarteret SKÅLSVAMPEN [Djupadal]

Kvarter XX kvarteret SKÅNEGÅRDEN [Bunkeflostrand / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Yttre Ringvägen]

Kvarter XX kvarteret SKÅNELAND [Dockan / Västra hamnen:
Hallenborgs gata, Lägatan; Regionhuset]

Kvarter XX kvarteret SKÅRSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SKÄLSTENEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]
 
Kvarter XX kvarteret SKÄLSTiCKAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SKÄPPAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter 73 kvarteret SKÄRAN [Solbacken / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Hedåkersvägen 43
–27, Pilåkersvägen 56–76]

Kvarter XX kvarteret SKÄRBöNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter 55 kvarteret SKÄRET [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SKÄRFLÄCKAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SKÄRMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lorensborg]

Kvarter 90 kvarteret SKöLDEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR

Kvarter 217 kvarteret SKöLDPADDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Gustavsgatan 2–10, Strandgatan 74–76, Villavägen]

Kvarter XX kvarteret SKöRDEMANNEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Hindby]

Kvarter 75 kvarteret SLAGAN [Solbacken / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Enebacken, Enebacksvägen]

Kvarter XX kvarteret SLAGBOMMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]
 
Kvarter XX kvarteret SLAGHACKEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SLAGTHUSET [Ire hamnen
 / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Carlsgatan, Jörgen Kocksgatan, Navigationsgatan, Utställningsgatan]

Kvarter XX kvarteret SLALOMÅKAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER:
Käglingevägen]

Kvarter XX kvarteret SLAMMERiET [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SLANTKROKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SLOTTSHAGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna:
Agnesgatan, Generalsgatan]

Kvarter XX kvarteret SLUNGBOLLEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]
 
Kvarter XX kvarteret SLUPEN
[Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Einar Hansens esplanad 41
57, Fregattgatan 1
517 [SOM ETT SPEGELVÄNT F], Koggens gränd 1 a9]

Kvarter XX kvarteret SLURiNG [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Limhamns hamnområde]

Kvarter 10 c Kvarteret SLUSSEN [Slussen / Östra Förstaden]

Kvarter XX kvarteret SLÅNBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XXX kvarteret SLÅNBÄRET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret SLÅTTERKARLEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret SLÅTTERMASKiNEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SLÅTTERÄNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SLÄDEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret SLÄGGAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SLÄGGKASTAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 1
kvarteret  SLÄNDAN / Kvarter 138 kvarteret SLÄNDAN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter XX kvarteret SLÄPAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XXX kvarteret SLÄTROCKAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret SLÄTSVAMPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret SLÄTTMARKEN [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SLÄTTMOSSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter 100 kvarteret SLÄTVAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn:
Gamla gatan 3, Sarvgränd]

Kvarter XX kvarteret SMARAGDEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 44 kvarteret SMEDJAN [Katrinelund: Celsiusgatan 37–29, Nobelvägen 135–131]

Kvarter XX kvarteret SMEDJEKULLEN [
Rostorp / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / :
Lundavägen 79–65, Norra Rostorpsgatan, Smedjekullsgatan 14–28, Östra Fäladsgatan 1]

Kvarter XX kvarteret SMEDMÄSTAREN [
Kulladal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 6 kvarteret MAGNUS SMEK [Gamla staden / innanför broarna / Caroli City / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / ;
Sankt Tomasgatan]
Se även; SV.Wikipedia.org/wiki/Carolikvarteren

Kvarter XX kvarteret SMiDESHAMMAREN [
Tygelsjö by / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SMiNKöREN [
Lindeborg / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XXX kvarteret SMULTRONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret SMULTRONÄPPLET [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SMÅBRUKAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SMÅSPOVEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SMÅTÄRNAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SMöRBLOMMAN [
Hindby / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SMöRBOLLEN [
Hindby / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]
 
Kvarter XX kvarteret SMöRGÅSGAFFELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SMöRKONTROLLEN [Nyhamnen / Yttre hamnen; Koggmuséet, Ångbåtsbron]

Kvarter XX kvarteret SMöRSOPPEN [
Kroksbäck / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SMöRSPADEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SNABBViNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SNATTERANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 130 kvarteret SNiCKAREN [Kulladal
 / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Ellen Diedensgatan 24–34, Irisgatan 33–23, Södertorpsvägen 114–120, Törngatan 7–5]

Kvarter XX kvarteret SNiCKERiET [
Limhamns hamnområde / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SNiPAN [
Limhamns hamnområde / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SNURREVADEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 74 Kvarteret SNÄCKAN [Gamla Östra hamnorådet]

Kvarter 207 a kvarteret SNÄCKAN
[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Birger Jarlsgatan –47,
Karlagången]

Kvarter XX kvarteret SNÄCKPRESSEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER:
Galgebacksstigen]

Kvarter XX kvarteret SNÄPPAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SNöBÄRET [Djupadal / Lihamn-Bunkeflo]

Kvarter XX kvarteret SNöDROPPEN [
Hindby / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SNöMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge;
Kritbruksvägen, Kritmolnsvägen]

Kvarter 60 kvarteret SNöRiPAN [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 177 kvarteret SNöRMAKAREN [Eriksfält /
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER;
Evagatan, Rosagatan]

Kvarter XX kvarteret SNöRPVADEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Björkallén 14-22, Bunkeflovägen, Furallén, Kastanjeallén 13-21]

Kvarter 48 kvarteret SOBELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Linnégatan 111
–107, Rosenvångsgatan 12–22]

Kvarter XX kvarteret SOCKELN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 149 a Kvarteret SOCKERBAGAREN [Kulladal: Ejdergatan 8–18, Kullagatan]

Kvarter XX kvarteret SOCKERSKÅLEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SOCKERTÅNGEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SOCKERÄRTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret SOCKRET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Mellersta hamnen]

Kvarter 17 kvarteret SOFiA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Rörsjöstaden / utanför broarna: granne med Rörsjöparken;
Drottninggatan, Exercisgatan, Gabriel Jönssonsgatan, Kungsgatan] svt.se/nyheter/lokalt/skane/mkb-bygger-nytt-bostadskvarter-i-rorsjostaden
 Kvarteret Sofia ligger mellan Kungsgatan och Föreningsgatan.

Kvarter 5 kvarteret SOFiEDAL [Augustenborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SOFiEHOLM [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter 44 kvarteret SOLBACKEN [Solbacken / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Maieholmsvägen 24
–26, Pilåkersvägen 24–32]

Kvarter XX kvarteret SOLBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter 195 kvarteret SOLDATEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Stenkällan:
Aspirantstigen, Husievägen, Rekrytgatan 1
–5, Soldatgatan 2–6]

Kvarter XX kvarteret SOLDATTORPET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Geijersgatan 13
5, Limhamnsvägen 102110

Kvarter XX kvarteret SOLFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret SOLGLiMTEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 403 kvarteret SOLHEM [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret SOLKRAGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SOLHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret SOLiSTEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SOLKATTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SOLNEDGÅNGEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SOLOSÅNGAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter 94 kvarteret SOLROSEN [Persborg / Rosengård: Lönngatan 74–76, Västra Kattarpsvägen]

Kvarter XX kvarteret SOLSKiFTET [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER / Oxie kyrkby]

Kvarter XX kvarteret SOLSTRiMMAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SOLSTRÅLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter 95 kvarteret SOLTOFTA [Hohög /
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta:
Hallstorpsvägen 37
–25, Hohögsgatan]

Kvarter XX kvarteret SOLUPPGÅNGEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret SOLVÄNDAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Hindby]
 
Kvarter XX kvarteret SOMMARBUKETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Stenkällan]

Kvarter 8 kvarteret SOMMAREN [Augustenborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER:
Augustenborgsgatan, Augustenborgsparken, Södra Grängesbergsgatan]

Kvarter XX kvarteret SOMMARGYLLiNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SOMMARLUST [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter 402 kvarteret SOMMARSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret SOMMARÄNGEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER / Oxie kyrkby]

Kvarter 8 kvarteret SOMMEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Nya Bellevue]

Kvarter XX kvarteret SORBUS [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter 37 kvarteret SORGENFRi [Södra innerstaden stadsdelsförvaltning / Östra Sorgenfri:
Båstadsgatan, Sorgenfrivägen, Spånehusvägen, Östra Farmvägen]

Kvarter XX kvarteret SORGENFRiSKOLAN [Mariagatan, Sorgenfriplatsen, Sorgenfrivägen, Spånehusvägen]

Kvarter XX kvarteret SOTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal]

Kvarter 111 d Kvarteret SOTHöNAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter 45 kvarteret SPADEN [Solbacken / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Solbacksvägen 14
18, Vilebovägen]

Kvarter XX kvarteret SPANNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SPARRiSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter 3 kvarteret SPARVEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Lugnet / Södertull:
Drottninggatan 34, Stenhuggaregatan, Storgatan, Västra Kanalgatan]

Kvarter 197 kvarteret SPARVHöKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Prinsgatan 11
–9, Östra Bernadottesgatan 37, Östra Kalkbrottsgränd 42–46]

Kvarter XX kvarteret SPEDiTiONEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Mellersta hamnen]

Kvarter XX kvarteret SPELDOSAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret SPELET [Sofielunds industriområde]

Kvarter XX kvarteret SPETSBÅGEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER / Oxie kyrkby]

Kvarter 32 kvarteret SPETSEN [Pildammsstaden: Bellevuevägen]

Kvarter XX kvarteret SPETSGLASET [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER / Oxie kyrkby]

Kvarter 72 kvarteret SPETTET [Solbacken / Västra innerstaden => stadsområde iNNERSTADEN:
Hedåkersvägen 32
–44, Pilåkersvägen 40–52, Vendelsgången, Vilebovägen 33–17, även märkt Vilebovägen 23 A–H]

Kvarter XX kvarteret SPiGGAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Norra Sorgenfri / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith] [2014 / 2017]
SE ÄVEN: NorraSorgenfri.blogspot.se/2014/10/gatorna-i-norra-sorgenfri-ii.html Liknande kvarter av uppdelade ursprungliga Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN:
TRÅDBUSSEN, SPÅRVAGNEN, SPÅRET, SPiGGAN, PEDALVAGNEN, PASSAGERAREN, OMNiBUSSEN, LEDBUSSEN, KUPÉN, GARAGET, FöRAREN + BiLJETTEN.

Kvarter 232 kvarteret SPiGGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp:
Götgatan 15
13, Polgatan]

Kvarter XX kvarteret SPiLLEPENGSHAGEN [Kirseberg / Sege industriområde]

Kvarter XX kvarteret SPiLLEPENGSLYCKAN [Kirseberg / Sege industriområde]

Kvarter XX kvarteret SPiLLEPENGSMARKEN [Kirseberg / Sege industriområde]

Kvarter 35 b Kvarteret SPiLLKRÅKAN [Möllevången / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN / Fisketorget]

Kvarter XX kvarteret SPiNDELN [Johanneslust / Kirseberg]

Kvarter XX kvarteret SPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 63 kvarteret SPiNNERiET <
– BOMMULLSSPiNNERiET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna:
Baltzarsgatan 20–22, Djäknegatan 33–29, Kalendegatan 22–30, Stora Nygatan 31–29]

Kvarter 112 kvarteret SPiNNMÄSTAREN [Ekåsgatan 83–13, Velandergatan 108–112]

Kvarter XX kvarteret SPiNNSPöT [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 43 kvarteret SPiRALEN [Katrinelund: Celsiusgatan 45–39, Industrigatan 20–26, Östra Farmvägen 10–14]

Kvarter XX kvarteret SPiRAN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SPJUTET [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter XX kvarteret SPJUTKASTAREN [Käglinge / Oxie]

Kvarter XX kvarteret SPOLEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter 79 kvarteret SPORREN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Musketörgatan, Norra Bulltoftavägen 65–49, Vattenverksvägen 44
–46]

Kvarter XX kvarteret SPOVEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 148 kvarteret SPRiNGHAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Bispgatan 25–23, Rudbecksgatan 34–48, Östanväg 80–86]

Kvarter XX kvarteret SPRiNTERLöPAREN [Käglinge / Oxie]
 
Kvarter XX kvarteret SPRÄNGAREN [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SPÅRET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Norra Sorgenfri / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith] [2014 / 2017]
SE ÄVEN: NorraSorgenfri.blogspot.se/2014/10/gatorna-i-norra-sorgenfri-ii.html Liknande kvarter av uppdelade ursprungliga Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN:
TRÅDBUSSEN, SPÅRVAGNEN, SPÅRET, SPiGGAN, PEDALVAGNEN, PASSAGERAREN, OMNiBUSSEN, LEDBUSSEN, KUPÉN, GARAGET, FöRAREN + BiLJETTEN.

Kvarter 45 kvarteret SPÅRVAGNEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Norra Sorgenfri / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith] [2014 / 2017]
SE ÄVEN: NorraSorgenfri.blogspot.se/2014/10/gatorna-i-norra-sorgenfri-ii.html Liknande kvarter av uppdelade ursprungliga Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN:
TRÅDBUSSEN, SPÅRVAGNEN, SPÅRET, SPiGGAN, PEDALVAGNEN, PASSAGERAREN, OMNiBUSSEN, LEDBUSSEN, KUPÉN, GARAGET, FöRAREN + BiLJETTEN.

Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith:
Celsiusgatan 17, Industrigatan 6–10, Nobelvägen, Zenithgatan 68–70]

Kvarter XX kvarteret SPÅTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Kvarnby]

Kvarter XX kvarteret SPÄNNBUCKLAN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 72 kvarteret SPÄNNET [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Vattenverksvägen]

Kvarter 254 b kvarteret SPÄTTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp:
Paddelgränd, Seglaregatan, Skärvängen, Tältängsvägen]

Kvarter 30 kvarteret SQVALPERUP / Kvarter 30 qvarteret SQVALPERUP / Qvarter 30 kvarteret SQVALPERUP / Qvarter 30 qvarteret SQVALPERUP
Kv 30 Sqvalperup Gård 307-325 [?] 
 [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna:
Adelgatan
"den lange Athelgade", Hamngatan, Kansligatan, Norra Vallgatan 15–17 ? / 58–62 !]

Kvarter 223 kvarteret STACKEN [Almhög / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER:
Västra Skrävlingevägen 3–5]

Kvarter XX kvarteret STACKMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge:
Nummersjuvägen]

Kvarter XX kvarteret STADSBiBLiOTEKET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR: Stadsbiblioteket / Malmöhus;
Fersens bro, Fersens väg, Kung Oscars väg, Regementsgatan, Thottsstigen]

Kvarter XX kvarteret STADSVÅGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Frihamnen:
Grimsbygatan]

Kvarter 65 a Kvarteret STADT HAMBURG / Viertel 65 a Das Viertel Stadt Hamburg
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna
/ Södertull:
Gustav Adolfs torg, Malmborgsgatan, Stadt Hamburgsgatan, STORA NYGATAN 54] [MT Zovit över i 1997
1998 !]


Kvarter XX kvarteret STAFETTLöPAREN [Käglinge / Oxie]
 
Kvarter XX kvarteret STAGSEGLET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter XX kvarteret STAKKÄPPEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER / Oxie kyrkby]
 
Kvarter 18 kvarteret STALLMÄSTAREN [Fågelbacken / Slottsstaden / Västra innerstaden:
Carl Gustafs väg, Fågelbacksgatan 2–6]

Kvarter XX kvarteret STAMBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STAMBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter 411 kvarteret STAMBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo:
Lilla Hultsgatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Stora Hultsgatan]

Kvarter 401 kvarteret STAMHEM [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret STAMHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter 18 kvarteret STAMMEN [Augustenborg / Fosie: Enegången, Lindgatan]

Kvarter XX kvarteret STAMTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret STAPELBÄDDEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Västra hamnen:
Lilla Varvsgatan, Stapelbäddsgatan, Södra Stapelgränden, Östra Varvsgatan]

Kvarter 104 kvarteret STAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn:
Järnvägsgatan 4–6, Odengatan 13–9, Rabygatan 17–1, Östra Ansgarigatan 44–64]

Kvarter XX kvarteret STARTPLATTAN [Bulltofta / Kirseberg]

Kvarter XX kvarteret STATAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STATiONSHUSET [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]


Kvarter XX kvarteret STATiSTEN Del 1 / 2 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret STATiSTEN Del 2 / 2 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]


Kvarter XX kvarteret STATiVET [Oxie kyrkby / Oxie]

Kvarter XX kvarteret STATSMANNEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal]

Kvarter XX kvarteret STAVHOPPAREN [Käglinge / Oxie]

Kvarter 61 kvarteret STEGEBORG [Ribersborg / Västra innerstaden:
Carl Hillsgatan, Gustaf Rydbergsgatan, Killian Zollsgatan, Roslins väg]

Kvarter 108 kvarteret STEGLiTSEN [Gamla Limhamn: Järnvägsgatan, Rabygatan, Valborgsgatan, Valbygränd]

Kvarter 4 kvarteret STEN [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Beleshögsvägen 1
–11, Caritasgatan 22–30, Erikslustvägen 61–59, Östanväg 30–34]

Kvarter XX kvarteret STENBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter 129 kvarteret STENBiTEN [Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning / Sibbarp: Polgatan]

Kvarter 5–6 kvarteret STENBOCKEN [existerande enligt församlingsbböcker 1899–1906]

Kvarter 5 / a / kvarteret STENBOCKEN [Södervärn / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Sofielundsvägen, Södervärnsgatan 5–1]

Kvarter 6 kvarteret STENBOCKEN [Södervärn / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Sofielundsvägen, Södervärnsgatan 5–1]

Kvarter 68 kvarteret MAGNUS STENBOCK [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna / Södertull:
Gustav Adlofs torg, Södra Tullgatan, Södra Vallgatan, Torggatan]


Kvarter XX kvarteret STENBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STENFALKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STENGODSET [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STENHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter 138 kvarteret STENHUGGAREN [Gröndal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulldal:
Ellen Diedensgatan 37–25, Södertorpsvägen 106–112, Törngatan 3–1, Ärtholmsvägen 28–38]

Kvarter XX kvarteret STENHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STENKNÄCKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STENMORTELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STENMURKLAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter 156 kvarteret STENMÅRDEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STENSHUVUD [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Östra hamnen]

Kvarter 48 kvarteret STENSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Lorensborgsgatan, Stensjögatan]

Kvarter 112 kvarteret STENSKVÄTTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter 124 kvarteret STENSLiPAREN [Kulladal: Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER :
Fosiedalsvägen 14–24, Gotthardsgatan, Justinsgatan 15–5, Kjellsgatan 3–1]

Kvarter 305 a Kvarteret STENSOPPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck: Bellevuevägen 88–92]

Kvarter 128 / 129 [?] kvarteret STENSÄTTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Kulladal;
Fosiedalsvägen 21–9, Irisgatan 8–20, Kransgatan 19–13, Törngatan 12–16]

Kvarter XX kvarteret STENSöTAN [Kirseberg / Rostorp]

Kvarter 126 kvarteret STENTOFTA [
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta:
Hallstorpsvägen, Lövängen]

Kvarter XX kvarteret STENViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullviksborg]

Kvarter XX kvarteret STENYXAN [Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret STENÅLDERN [Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret STEREOSKOPET [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 23 kvarteret STETTiN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Gamla staden / innanför broarna / Österport:
Lilla Kvarngatan 1
–11, STORA KVARNGATAN 10 / 2–16, Stora Trädgårdsgatan 22–26, Östra Promenaden 21–23] [MT Zovit över i 2000 !]

Kvarter 412 kvarteret STiCKELBÄRET [Djupadal;
Lilla Hultsgatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Plantahagens stig, Skepparkroksgatan 1–]

Kvarter 49 kvarteret STiCKLER [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Sege industriområde]

Kvarter XX kvarteret STiCKNÅLEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STiCKPASSAREN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STiGBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STiGBYGELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro villastad]

Kvarter XX kvarteret STiGHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STiGLÄDRET [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter 48 kvarteret STiLLMAN [Kirseberg / Sege industriområde]

Kvarter XX kvarteret STiNSHUSET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Västra hamnen;
Dag Hammarskjölds torg, Neptunigatan, Neptuniparken]

Kvarter 53 kvarteret STJÄRNAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna:
Engelbrektsgatan, Landbygatan, Larochegatan, Lilla torg]

Kvarter 73 kvarteret STJÄRNEHUS [Slottsstaden / Ribersborg /
Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Ernst Ahlgrensgatan 2 a
–6 b, Ola Hanssonsgatan O, Sergels väg 9 a11 c; 11: Via Napoli, Tessins väg 13] BOSATDSRÄTTSFöRENiNGAR i KVARTERET:
Brf Stjärnehus 3 på Sergels väg 9 a, b, c. Brf Stjärnehus [8] på Ernst Ahlgrensgatan 4 a, b, c. Brf Stjärnehus 9 på Ernst Ahlgrensgatan 2 A +B samt Tessins väg 11

Kvarter XX kvarteret STJÄRNTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret STJÄRNTORP [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret STJÄRNVALVET [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STOCKASJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STOCKEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Östra hamnen]

Kvarter XXX kvarteret STOCKFiSKEN [Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret STOCKROSEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret STOLPABERGA [Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning / Vintrie]

Kvarter XX kvarteret STOLPALöSA [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret STOPET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STORA HöGESTEN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:]

Kvarter XX kvarteret STORA RiSEBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter 175 kvarteret STORBÅDAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Östra hamnen:
Flintrännegatan, Hemsögatan 14
22]

Kvarter XX kvarteret STORHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter 19 a + b Kvarteret STORKEN [Delområde: Gamla staden / innanför broarna:
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Gasverksgatan, Norregatan, Ola Billgrens plan / Ola Billgrens plats, Stora Kvarngatan, Stora Nygatan] [Rooseum
> Moderna Muséet]

Kvarter XX kvarteret STORMFÅGELN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 13 kvarteret STORMHATTEN [existerande enligt församlingsböcker 1937–1943]

Kvarter 118 kvarteret STORMHATTEN [Beijersparksgatan, Rostorpsgången, Östra Fäladsgatan 33–31]

Kvarter XX kvarteret STORMSEGLET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STORSEGLET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STORSKARVEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STORSPOVEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STORViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret STRALSUND [Stora Kvarngatan 11–5]

Kvarter XX kvarteret STRANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 52 kvarteret STRANDEN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret STRANDKÅLEN [Kirseberg / Valdemarsro]

Kvarter XX kvarteret STRANDLUNDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STRANDMARKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STRANDPiPAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STRANDSKATAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STRANDViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret STRANDÄNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 251 C kvarteret STRiDSFiSKEN [Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER/ Sibbarp:
Kritgatan]

Kvarter XX kvarteret STRiDSYXAN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 199 kvarteret STRUTSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Vasagatan 10
–14, Västra Bernadottesgatan 28–32, Västra Kalkbrottsgränd 17–9]

Kvarter 222 kvarteret STRÅET [Almhög / Fosie stadsdelsförvaltning: Eriksfältsgatan 60–70, Munkhättegatan 2–22]

Kvarter XX kvarteret STRÅHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STRÅKEN [Mellanheden / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN]

Kvarter XX kvarteret STRÅLKASTAREN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]
 
Kvarter XX kvarteret STRÄCKBOMMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret STRÄNGPRESSEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter 305 b Kvarteret STRÄVSOPPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck:
Bellevuevägen]

Kvarter XX kvarteret STRöMBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter 127 kvarteret STRöMMiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn:
Tegérgatan 2
–34]

Kvarter 119 kvarteret STUBBAMöLLAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Stubbamöllegatan, Södra Bulltoftavägen, Vattenverksvägen: BULLTOFTASKOLAN]


Kvarter 141 kvarteret STUCKATöREN [Gröndal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Andersgatan, Ludvigsgatan, Ärtholmsvägen 29–15]

Kvarter XX kvarteret STUDENTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullviksborg]

Kvarter XX kvarteret STUDENTSÅNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Lindängen]

Kvarter XX kvarteret STUGAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]
 
Kvarter 199 kvarteret STYCKJUNKAREN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Stenkällan:
Sergeantgatan 34–40, Stenkällevägen 56–64]

Kvarter 166 kvarteret STYCKMÄSTAREN [Eriksfält; Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER:
Fosievägen 53–45, Hagalundsgatan]

Kvarter XX kvarteret STYRBORD [NYTT KVARTER: Kajkanten-Limhamn.com/projekt/babord]

Kvarter 70 kvarteret STYRET [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 33 kvarteret STYRKAN [Nobel / Sorgenfri:
DELOMRÅDE: Östra Sorgenfri => STADSDEL: Södra Innerstaden stadsdelsförvalting [
juni 2013] STADSOMRÅDE: stadsområde iNNERSTADEN [april 2017]
Bodekullsgatan 42
–52, Spånehusvägen 101–87, Torekovsgatan 2–10, Östra Farmvägen 29]

Kvarter XX kvarteret STYVMORSViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret STÅLET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Mellersta hamnen]

Kvarter XX kvarteret STÅLHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret STÅNDKROKEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STÅNGBETTET [Elisedal / Husie]

Kvarter XX kvarteret STÅNGBöNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret STÅNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret STÅNGSAXEN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STÅNGSÅGEN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STÄMJÄRNET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret STÄNKSKYDDET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret STÄPPHöNAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret STÄVAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret STöDET [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret STöREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret STöRTLOPPSÅKAREN [Käglinge / Oxie]

Kvarter XX kvarteret STöTFÅNGAREN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret SUFFLöREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XXX kvarteret SUGFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp]

Kvarter 11 f Kvarteret SUMPHöNAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret SUMPViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret SUNDHOLMEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Ön]

Kvarter XX kvarteret SUNDSDAL [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SUNDSLUNDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SUNDSÄNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 214 kvarteret SUTAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Polgatan, Västra Bernadottesgatan]

Kvarter 203 kvarteret SVALAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Birger Jarlsgatan 32
34, Sandegårdsgatan 28]

Kvarter XX kvarteret SVALBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter 251 kvarteret SVALFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret SVALGÅNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SVALöRTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Hindby]

Kvarter 43 kvarteret SVANEN
Kv 43 Svanen Gård [345-] 346-354 - Gård 345 hör till Residenset [kv 42] !
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / innanför broarna:
Adelgatan 2
4, "den lange Athelgade", Göran Olsgatan, Kansligatan, Kyrkogatan]

Kvarter 49 kvarteret SVANSJöN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Bellevuegården:
Bellevueallén,
Lorensborgsgatan, SVANSJöGATAN 37, Vombjögatan] [MT Zovit över i 2004 !]


Kvarter 18 kvarteret SVANTE [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Slussen / Värnhem / Östra Förstaden:
Lundavägen 2–14]

Kvarter 132 kvarteret SVANTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta:
Ellenborgsvägen, Virentoftagatan 41
–33]

Kvarter XX kvarteret SVARTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro villastad]

Kvarter XX kvarteret SVARTHÄTTAN [Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Svarthättevägen]

Kvarter XX kvarteret SVARTMESEN [Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Mesvägen]

Kvarter 414 kvarteret SVARTMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SVARTSNÄPPAN [Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SVARTTÄRNAN
[Bunkeflostrand / Limhamn~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 161 kvarteret SVARTViDET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta:
Sternkällevägen 47
39]

Kvarter 108 kvarteret SVARVAREN [Kulladal: Kjellsgatan 16–32, Velandergatan 121–117]

Kvarter 75 kvarteret SVAVLET [Emilstorp / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter XX kvarteret SVEDHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret SVEDJENÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal]

Kvarter XX kvarteret SVEN [Bellevue sjösida / Västervång / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Birkagatan 2–14, Erikslustvägen 39–29, Sånekullavägen 53–49, Västervångsgatan 26–28]

Kvarter XX kvarteret SVENNEDAL [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 183 kvarteret SVENSHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal: Glansvidegatan, Larshögsgränd]

Kvarter XX kvarteret SVENSTORP [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SVERKER [Bellevue sjösida / Västervång / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Birkagatan 11–1, Sånekullavägen 47–41, Västervångsgatan 18–24]

Kvarter 107 kvarteret SVETSAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal:
Kjellsgatan 1911, Lyckebogatan 1420]

Kvarter XX kvarteret SViNBÅDAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Östra hamnen:
Brännögatan, Flintrännegatan, Hanögatan, Tärnögatan]

Kvarter XX kvarteret SVÄNGEDAMMSHAGEN
[Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER:
Idas stig]


Kvarter XX kvarteret SVÄNGEDAMMSÄNGEN
[Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER:
Idas stig]


Kvarter XX kvarteret SVÄRDET [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter XXX kvarteret SVÄRDFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp:
Götgatan, Järavallsgatan 35–31, Polgatan 34–44]

Kvarter 64 kvarteret SVÄRDFiSKEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret SVÄRDSLiLJAN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret SYLEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SYNODEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra kyrkogården]

Kvarter XX kvarteret SYRENEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Östra Skrävlinge]

Kvarter 73 kvarteret SYRET [Emilstorp / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER]

Kvarter 3 kvarteret SYRSAN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR]

Kvarter 127 kvarteret SÅGAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal:
Irisgatan 2–6, Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER: Fosiedalsvägen 7–5, Kransgatan 14–16, Weibullsgatan 37–29]

Kvarter 10 kvarteret SÅGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden / innanför broarna:
Grönegatan, Stora Trädgårdsgatan, Österportsgatan, Östra Tullgatan]

Kvarter 66 kvarteret SÅGFiSKEN [Gamla Östra hamnområdet] ÄVEN sedermera Kvarter XXX kvarteret SÅGFiSKEN [Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret SÅGMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kulladal]

Kvarter XXX kvarteret SÅGROCKAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret SÅLLET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret SÅMASKiNEN [[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Västra Klagstorp]

Kvarter '00' kvarteret SÅNEKULLA Kvarter XX kvarteret SÅNEKULLA [Bellevue sjösida / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
KöPENHAMNSVÄGEN 88–122, Limhamnsvägen, Nordmannagatan, Ynglingagatan 1–15, Skoghemvägen 1–27, Sånekullavägen 1 a10 b] [MT Zovit över i 1974 !]

Kvarter XX kvarteret SÅNGAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SÅNGLEKEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SÅNGLÄRAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret SÅNiNGSMANNEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Hindby]

Kvarter XX kvarteret SÅPNEJLiKAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Videdal:
Blåbärsgränd, Mullbärsgatan, Slånbärsgatan]

Kvarter 132 kvarteret SÄDESÄRLAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Kalkbrottsgatan, Limhamns torg, Linnégatan, Tegnérgatan, Vasagetan]

Kvarter 132 b [?] kvarteret SÄDESÄRLAN [Bunkeflo: Ärlevägen]

Kvarter 41 kvarteret SÄFVEN se även Kvarter 41 kvarteret SÄVEN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 56 kvarteret SÄLEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 21 kvarteret SÄLGEN /
Kvarter 21 kvarteret SÄLJEN [Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN / Västra Sorgenfr:
Bohållaregatan 34–36, Mäster Henriksgatan]

Kvarter 43 kvarteret SÄMJAN [Norra Sofielund / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Sofielundsvägen]

Kvarter 1 kvarteret SÄRLA [Augustenborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret SÄTTGARNET
[Bunkeflostrand / Limhamn~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 64 kvarteret SÄVEDAL [Kronprinsen / Ribersborg / Slottsstaden / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Erikstorpsgatan 19
–17, Gustaf Rydbergsgatan, Roslins väg 610, Skvadronsgatan 4–6]

Kvarter 11 kvarteret SÄVELÅNGEN [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia /  / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Geijersgatan 91
–73, Högestadsgatan 2–4, Krageholmsgatan 2–24, Sagoliden 17–15]

Kvarter 41 kvarteret SÄVEN se även Kvarter 41 kvarteret SÄFVEN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 55 kvarteret SÄVERN [Statoil Bellevue: Bellevuevägen, Eddagatan]

Kvarter XX kvarteret SÄVSLÄNDAN
[Bunkeflostrand / Limhamn~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SÄVSPARVEN
[Bunkeflostrand / Limhamn~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret SÄVSÅNGAREN [
Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Sävsångarevägen]

Kvarter 157 kvarteret SöDERARM [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Östra hamnen]

Kvarter 39 kvarteret SöDERHAFVET se även Kvarter 39 kvarteret SöDERHAVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen;
Carlsgatan] SE ÄVEN: Kvarter 39 kvarteret SöDERHAVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen; Carlsgatan]

Kvarter 39 kvarteret SöDERHAVET se även Kvarter 39 kvarteret SöDERHAFVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen; Carlsgatan]

Kvarter 242 kvarteret SöDERKULLA [Inre hamnen: Frihamnsviadukten]

Kvarter XX kvarteret SöDERMANLAND [Dalaplan / Södervärn / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Nobelvägen 2
–4 / Värmlandsgatan 9–5]

Kvarter 69 kvarteret SöDERPORT [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / City / Gamla staden:
Engelbrektsgatan, Gustav Adolfs torg, Per Weijersgatan, Södergatan]

Kvarter XX kvarteret SöDERTORP [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Södertorp]

Kvarter 20 kvarteret SöDERVÄRNSSKOLAN [Södervärn; Nobelvägen 14, Upplandsgatan]

Kvarter XX kvarteret SöMMET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Jägersro villastad]

Kvarter 456 kvarteret SöRBÄCK [delområde
Kroksbäck / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Bollspelsgången, Hyllievångsvägen 5–33, Kroksbäcksstigen, Lorensborgsgatan, Mellanbäcksgången, Sydgången, Sörbäckgatan]
[Malmös högst numrerade kvarter!]

Kvarter XX kvarteret SöRÄNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Sibbarp: Riddaregatan, Västra Bernadottesgatan]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö
SE ÄVEN Malmös Kvarter anno 1692
/ MALMO.SE FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist