MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4n.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 11.07.2019

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöderHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

60 n Kvarter XX kvarteret NABOLAND [Dockan / Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Lägatan, Läparken, Östra Varvsgatan
]

Kvarter XX kvarteret NACKREMMEN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Jägersrovägen, Sporregatan, Tränsgatan]

Kvarter XX kvarteret NACKSTöDET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Åkvagnsgatan]

Kvarter 16 kvarteret NAJADEN [Gamla Malmö / Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret NANNA [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Nannas gata, Ymers park]

Kvarter 28 kvarteret NATALiA [Bellevue sjösida /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Daniagatan 19–15, Geijersgatan 20–24, Sveciagatan 17–15, Vikingagatan 40–44]

Kvarter XX kvarteret NATTMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge:
Lindells väg]

Kvarter 118 kvarteret NATTSKÄRRAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret NATTSLÄNDAN [Bunkeflo / Gottorp]

Kvarter XX kvarteret NATTViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret NAVAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret NAVET [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Törnrosen]

Kvarter XX kvarteret NAVKAPSELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret NEAPEL [Fridhem: Adolf Fredriksgatan, Beritta Gurrisgatan 16–18, Fridhemsvägen 4–16]

Kvarter XX kvarteret NEJLiKAN [Västra Kattarp: Poppelgatan 59
–37]

Kvarter XX kvarteret NEJLiKEBUKETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad]

Kvarter 229 kvarteret NEJONöGAT [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Sibbarp: Götgatan 3–1, Runebergsgatan, Strandgatan]

Kvarter 35 kvarteret NEPTUN
Kv 35 Neptun Gård 504-507 [ok] [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Fiskaregatan; sträckte sig mellan Norra Vallgatan och Västergatan, mellan Kvarter 34 kvarteret FiSKEN och Kvarter 35 kvarteret NEPTUN.
Fiskaregatan har utgått, troligen i samband med tillkomsten av Hovrättens annex, Malmöhus, Norra Vallgatan, Slottsgatan, Västergatan 47–33]

Kvarter 12 kvarteret NEREUS [Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet: Bassängkajen, Matrosgatan, Norra Neptunigatan, Styrmansgatan]

Kvarter 13 kvarteret NESTOR anno 1904 [Södervärn / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden: Plantgatan, Sofielundsvägen, Södervärnsgatan]

Kvarter 7 kvarteret NiAGARA
[Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet, Delområde Västra hamnen -> Stadsdel Centrum -> stadsområde Norr:
Bassänggatan 2 a
4, Beijersgatan 2, Neptunigatan 13, Malmö högskola > Malmö universitet; Nordenskiöldsgatan 1, 211 19 Malmö]


Kvarter 307 kvarteret NiBELUNGEN / Viertel 307 Das Viertel
nibelungen [Söderkulla / Östra Söderkulla]

Kvarter XX kvarteret NiCKTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan]

Kvarter 13 kvarteret NiLS [Slussen / Östra Förstaden:
Drottninggatan, Fredriksbergsgatan 13–5, Konduktörsgatan, Östra Förstadsgatan]

Kvarter 107 kvarteret NiLSHöG [Hohögsgatan, Nilshögsgränd]

Kvarter XX kvarteret NiPSiPPAN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro]

Kvarter 103 kvarteret NiTAREN
[Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Lyckebogatan 2628, Majgatan 6–22, Velandergatan]

Kvarter XX kvarteret NiTHAMMAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret NOLHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 13 kvarteret NORA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden]

Kvarter 36 kvarteret NORDSJöN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret NORDSÅNGAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 12 kvarteret NORE [Bellevue sjösida: Gränsstigen, Limhamnsvägen]

Kvarter 454 kvarteret NorrBÄCK [Kroksbäck] [ett av Malmös fyra högst numrerade kvarter!]

Kvarter 50 kvarteret NorrSKENET [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 19 b Kvarteret NORSEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet / Triangeln: Föreningsgatan 7–21]

Kvarter XX kvarteret NOSGRiMMAN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret NOSHJULET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 39 kvarteret NOSHöRNiNGEN se även Kvarter 58 kvarteret NOSHöRNiNGEN [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn:
Cementgatan 31–23, Snickaregatan, Vikingagatan 32–34]

Kvarter XX kvarteret NOTARiEN [Allmänna sjukhuset / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 19 a Kvarteret NUTiDEN [Augustenborg: Enegången, Lindgatan]

Kvarter XX kvarteret NYBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter 30 kvarteret NYBORG [Pildammsstaden:
Korsörvägen 33
–19, Köpenhamnsvägen 2228, Pilåkersvägen 3–1]

Kvarter 14 kvarteret NYBYGGET [Sofielund]

Kvarter XX kvarteret NYCKELHARPAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Kastanjegården]

Kvarter 13 kvarteret NYCKELN [Möllevången]

Kvarter 2 kvarteret NYCKELPiGAN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret NYDALA [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Nydala]

Kvarter XX kvarteret NYGÅRD [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 21 kvarteret NYHEM [Fågelbacken / Kronprinsen / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Edward Lindahlsgatan 14
–12, Fågelbacksgatan 8–10, Törnskärsgatan 2, Västra Rönneholmsvägen 55–51]
iMG_5288, iMG_5301, iMG_5302, iMG_5303, iMG_5323

Kvarter 18 kvarteret NYNÄS [Oljehamnen]

Kvarter XXX kvarteret NYPONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret NYSTViNDAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 137 kvarteret NYTOFTA [
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hallstorpsvägen, Lindbogatan]

Kvarter 18 kvarteret NYTORP [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lorensborg:
Hallingsgatan, Lorensborgsgatan, Stadionparken, VENDELSFRiDSGATAN 5 a] [MT Zovit över i 20022003 !]


Kvarter 63 kvarteret NÅLEN [Sofielund]

Kvarter XX kvarteret NÅLSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter 154 kvarteret NÄBBDJURET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 220 kvarteret NÄBBGÄDDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Birger Jarlsgatan 57–55, Gustavsgatan 16–24, Järavallsgatan 28, Villavägen 17–25]

Kvarter 39 kvarteret NÄBBMUSEN [Muraregatan, Målaregatan]

Kvarter 45 kvarteret NÄCKROSEN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 13 kvarteret NÄKTERGAELN [Lugnet]

Kvarter XX kvarteret NÄMNDEMANNEN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret NÄMNDEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, Industrigatan, Nobelvägen, Östra Farmvägen, FLER iNRE GATOR KAN KOMMA ATT TiLLKOMMA]


Kvarter XX kvarteret NÄRKE [Dalaplan / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Södra Sofielund:
Dalslandsgatan, Smålandsgatan]

Kvarter 167 b Kvarteret NÄSBJöRNEN [Norra Hyllievägen 34–64, Vattugatan 18–24]

Kvarter XX kvarteret NÄSSELFJÄRiLN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret NÄTSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter XX kvarteret NÄVERLUREN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret NöJET [Kalkbrottet / Klagshamn]

Kvarter XX kvarteret NöTEN [Bispgatan, Riddaregatan 46]

Kvarter XX kvarteret NöTKRÅKAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret NöTMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 36 a [?] kvarteret NöTSKRiKAN [Bunkeflo: Nötskrikevägen]

Kvarter 36 b Kvarteret NöTSKRiKAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rådmansvången:
Barkmansgatan, Friisgatan 11–5, MöLLEVÅNGSGATAN 30–34, Norra Skolgatan 33–29, Södra Förstadsgatan, Södra Skolgatan 33
–29] [MT Zovit över i 19951998 !]


Kvarter 70 kvarteret NöTVÄCKAN [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn:
Geijerskolan; Ciselörgatan, Filaregatan, Högerudsgatan, Snickaregatan, Västanväg 38
–48]

Kvarter 70 b [?] Kvarteret NöTVÄCKAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Ärlevägen]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist