MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa
SVENSKA GAMLA MALMö / GATUNAMN / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET
MALMö / LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG / MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR /  MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER /  MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4i.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 12.07.2018

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK:  Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50 KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

27 i Kvarter 23 kvarteret iDA [Nya Bellevue: Geijersgatan 50–52, Östanväg 52–54]

Kvarter 55 kvarteret iDABORG [Ellstorp: Sallerupsvägen]

Kvarter 221 kvarteret iDEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Birger Jarlsgatan, Villavägen 16–24]

Kvarter 8 kvarteret iDET [Möllevången: Sofielundsvägen, Södra Parkgatan, Ystadsgatan]

Kvarter 71 kvarteret iDOGHETEN [Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN / Östra Sorgenfri]

Kvarter 35 kvarteret iDROTTEN [Norra Sofielund / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN]

Kvarter XX kvarteret iDUN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Hyllievång;
Almviksvägen, Atles gata, Hyllie vattenparks gata, Ymers gata]


Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN [Lugnet] –> Kvarter 137 kvarteret BAGGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Getgatan, Linnégatan 58; Linnéskolan, R.F. Bergsgatan, Storabackegatan] Folkökning vid 1800-talsslut leder till beslut bygga ny skola i dåvarande Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN, nu Kvarter 137 kvarteret BAGGEN. KÄLLA: Malmo.SE
Kvarter 137 kvarteret BAGGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Getgatan, Linnégatan 58; Linnéskolan, R.F. Bergsgatan, Storabackegatan] <–

Kvarter XX kvarteret iLEX [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Virentofta]

Kvarter 174 kvarteret iLLERN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER: Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER Kyrkoväg 74–82, Sunnanväg 15–9]

Kvarter 5 kvarteret iMMELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Nya Bellevue]

Kvarter XX kvarteret iNGELSTAD [Rönneholm / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Beridaregatan, Regementsgatan, Skvadronsgatan, Östra Ryttmästaregatan]

Kvarter 97 kvarteret iNGENJöREN [Gröndal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret iNGVAR [Bellevue sjösida / Västervång / Västra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Nordmannagatan 28–32, Vikingagatan 65–63, Västervångsgatan 7–1, Östanväg]

Kvarter 55 kvarteret iNLAND [Kronprinsen / Ribersborg / Slottsstaden: Erikstorpsgatan, Regementsgatan, Roslins väg, Skvadronsgatan]

Kvarter XX kvarteret iNREDNiNGSARKiTEKTEN [Södertorp / Ärtholmen]

Kvarter 30 kvarteret iNSJöN [Mellersta Sorgenfri / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Amiralsgatan, Karlskronaplan, Ronnebygatan, SKANöRSGATAN 3 B] [MT Zovit över i 2006 !]


Kvarter XX kvarteret iNSPEKTOREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter XX kvarteret iNSTRUMENTBRÄDAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Riseberga]

Kvarter 9 kvarteret iNTAGAN [Seved / Södra Sofielund; Bragegatan 37–39, Sevedsgatan 15–13]

Kvarter 59 a Kvarteret iNTÄKTEN [Sofielunds indstriområde / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Ystadsgatan] iMG_5459, iMG_6574
SE ÄVEN: FOJAB

Kvarter XX kvarteret iRiSEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER / Västra Kattarp]

Kvarter 9 kvarteret iSAK anno 1904 [Slussen / Östra Förstaden: Slussgatan 8–10, Tågmästaregatan]

Kvarter 165 a Kvarteret iSBJöRNEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

Kvarter 35 kvarteret iSHAFVET se även Kvarter 35 kvarteret iSHAVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 35 kvarteret iSHAVET se även Kvarter 35 kvarteret iSHAFVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret iSHOCKEYSPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER]

Kvarter XX kvarteret iSOLATORN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret iSOLDE [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde SöDER / Västra Söderkulla]

Kvarter 103 kvarteret iSOPEN [Kirsebergsstaden / Rostorp: Dalhemsgatan 20, Kronetorpsgatan 5–3, Ringstagatan, Åkerögatan 19–15]

Kvarter 7 kvarteret iVAR [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER]

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
50 KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER, >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö
SE ÄVEN Malmös Kvarter anno 1692
/ MALMO.SE FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist