MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde iNNERSTADEN [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 20.06.2019

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

40 ö Kvarter XX kvarteret öBERGA [Riseberga / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Korsbergagatan]

Kvarter 22 kvarteret öDA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Rörsjöstaden / Värnhem:
Döbelnsgatan 12–16 c, Ehrensvärdsgatan 17–11, Föreningsgatan 81 a–83 c, Kungsgatan 56 c–54 a]

Kvarter 26 kvarteret öDET [Nobel / Sofielund / Södervärn:
Idunsgatan, Södervärnsstråket]

Kvarter XX kvarteret öGLAN [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:

Kvarter XX kvarteret öGONBLiCKET [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Malmö Golfbana / Sege / Ögonfröjdsparken:
Ögonblicksgatan]

Kvarter 151 kvarteret öGONBRYNET [Segevång
/ Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Kronetorpsgatan 39–27, Östra Fäladsgatan]

Kvarter XX kvarteret öGONFRANSEN [Kinesiska Muren /
Sege / ÖgonfröjdsparkenKirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Segevångsgatan, Ögonstigen]

Kvarter XX kvarteret öGONFRöJDEN [
Malmö Golfbana / Sege / Ögonfröjdsparken / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Segemöllegatan]

Kvarter XX kvarteret öGONKASTET [
Malmö Golfbana / Sege / Ögonfröjdsparken / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Segemöllegatan, Ögonfröjdsstigen]

Kvarter XX kvarteret öGONLOCKET [Segevång
/ Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Kronetorpsgatan
]

Kvarter XX kvarteret öGONMÅTTET [Segevång
/ Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Segemöllegatan
]

Kvarter XX kvarteret öGONSTENEN [Segevång
/ Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Segemöllegatan]

Kvarter XX kvarteret öGONTRöSTEN [Valdemarsro / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Vattenverksvägen
]

Kvarter XX kvarteret öGONVRÅN [ Segevång
/ Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Ögonfröjdsstigen]

Kvarter XX kvarteret öGÅRD [
Jägersro / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Botildenborgsstigen, Jägersrovägen, Västra Skrävlinge kyrkoväg]

Kvarter 49 kvarteret öKNEN [Nobel / Sofielund / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Lantmannagatan 13–9, Ystadsgatan 40
42] iMG_5460

Kvarter XX kvarteret öLGLASET [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde SöDER:
Fänkålsvägen]

Kvarter XX kvarteret öLJAREN [Bellevue / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Kroksbäcksgatan]

Kvarter 41 kvarteret öMMERN [Bellevue / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Bellevueparken / Bellevuegården, Midgårdsgatan]

Kvarter XX kvarteret öNSKAN [
Södervärn / Södra Sofielund / Södra innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN:
Heleneholmsstigen, Idunsgatan, Rosenlundsgatan]

Kvarter 77 kvarteret öREHUS [Ribersborg / Västra
innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde iNNERSTADEN :
Henrik Wranérsgången, Limhamnsvägen, Nicoloviusgatan, Sergels väg 14 a
14 b]

Kvarter XX kvarteret öRESJöN [
Lorensborg / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Ärtholmsvägen]

Kvarter XX kvarteret öRET [/ Videdal
/ Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Ellenborgsvägen, Västra Skrävlingevägen]

Kvarter 231 kvarteret öRiNGEN [Kalkbrottet / Knutsbacken /
Sibbarp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Götgatan 11–9, Låglandsgatan 2–10, Polgatan 45–37]

Kvarter 23 kvarteret öRNEN / Kvarter 25 [existerande enligt församlingsbböcker 1897–1906] kvarteret öRNEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR / Rådmansvången / Triangeln:
FöRENiNGSGATAN
20–12, Mjölnaregatan, Norra Skolgatan 9–1, Spångatan] Se även; Ornen.NU [MT Zovit över i 1993 + 199X ?]


Kvarter XXX kvarteret öRNLAVEN [Djupadal
/ Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Högsåkerringen, Norra Hyllievägen
]

Kvarter XX kvarteret öRNTOFTA [Bulltofta /
Videdal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Klågerupsvägen]

Kvarter 8 a Kvarteret öRSHOLM [Kronborg / Pildammsstaden / Slottsstaden:
Kronborgsvägen, Köpenhamnsvägen 3
–1] iMG_5257

Kvarter 394 kvarteret öRSOPPEN [Bågängen /
Kroksbäck / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Bågängsstigen]

Kvarter XX kvarteret öRTBERGA [
Riseberga / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Ringbergagatan]

Kvarter XX kvarteret öRTUGEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Ellenborgsvägen, Inre Ringvägen]

Kvarter 25 kvarteret öSTEN anno 1904 [Värnhem / Östra Förstaden]

Kvarter 3 [?] kvarteret öSTERBO [existerande enligt församlingsböcker 1935–1943]

Kvarter XX kvarteret öSTERBÄCK [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER /
Kroksbäcksparken:
Kroksbäcksskolan, Mellanbäcksgången]

Kvarter 65 kvarteret öSTERGÅRD [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Södra Bulltoftavägen, Österhagsgatan]

Kvarter 64 kvarteret öSTERHUS [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Södra Bulltoftavägen]

Kvarter XX kvarteret öSTERMOLNET [Östra Skrävlinge /
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Klågerupsvägen
]

Kvarter 9 kvarteret öSTERPORT [
Drottningtorget / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Grönegatan 11 A
–11 C, Norregatan 4 A–8, Stora Trädgårdsgatan 3 A3 E, Östra Tullgatan 14–20]

Kvarter 10 kvarteret öSTERSJöN [Gamla Östra hamnområdet / Inre hamnen / Östra hamnområdet:
Jörgen Kocksgatan, Stormgatan, Utställningsgatann]

Kvarter 38 kvarteret öSTEN [Värnhem: iNTE LÄNGRE TiLLGÄNGLiGT ?]

Kvarter XX kvarteret öSTRA SJUKHUSET [
Segevång / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde NORR:
Östra sjukhuset]

Kvarter XX kvarteret öVERFURiREN [
Höja / Stenkällan / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde öSTER:
Lottaparken, Stenkällevägen]

Kvarter XX kvarteret öVERFöRMANNEN [Kalkbrottet / Klagshamn /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER:
Fågelgränd, Gads väg]

Kvarter XX kvarteret öVERLOTSEN [
Ön / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VÄSTER :
Lotsgatan 204–222, Skvatterevsgatan 1–23]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö
SE ÄVEN Malmös Kvarter anno 1692
/ MALMO.SE FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist