Malmö Champagnevänner: Tabell för Sockerhalt / Söthetsgrad / Sötma

SöT:
Doux
Sweet

50 / 55 GRAM SOCKER / LiTER
10 % SOCKER

HALVSöT:
Demi Sec

33–50 GRAM SOCKER / LiTER
Just sweet enough,
8 % sugar

HALVTORR:
Sec

17–35 GRAM SOCKER / LiTER
4 % sugar

TORR-HALVTORR:
Extra Sec

12-17 GRAM SOCKER / LiTER

TORR:
Brut

Slightly sweeter, 2 % sugar.
0-12 / 0–15 / 12–20 GRAM SOCKER / LiTER

TORR-EXTRATORR:
Extra Dry

0–6 GRAM SOCKER / LiTER
1,5 % sugar

EXTRA TORR:
Extra Brut
Brut Natural
Brut Nature

0–6 GRAM SOCKER / LiTER

HELT TORR:
Brut Absolut,
Brut Intégral
Brut Non Dosé
Brut Sauvage
Brut Zero
Brut 0
Brut 100 %
Skinny
Ultra Brut

0 GRAM SOCKER / LiTER
iNGET TiLLSATT SOCKER
UTAN DOASAGE
No added sugar

PLEASE, READ ALSO:
Wikipedia.ORG & Winefolly

MALMö CHAMPAGNEVÄNNER ~ Malmo Friends of Champagne ~ Amis Malmoë de Champagne
©20072008200920102011201220132014201520162017 | BOK | Celebritet-Citat | Champagne
Facebook / MalmoCh; Reviews+Groups+Photos+Members | FAKTA-STATiSTiK | FAQ | FAVORiT | FLASKSTORLEK

Fotografier: 20072008200920102011201220132014201520162017 | FRASER | GLASTYP
HUS Maison | iNDEX | iNFO | KLÄDSEL | Lexikon | LJUD | LÄNK | MartinCh | MAT | MEDLEM | ProducentBeteckning
Protokoll: 2007200820092010201120122013201420152016
2017 | RECENSiON | RENOMMÉ | SKÅL | SYSSLA | SöTMA.