Malmö Champagnevänner Kort & Gott Lexikon O~Å: Se även: Lexikon A–C D-N O-Å VÄNLiGEN RÄTTA MiG OM LEXiKON ÄR FEL.

OENOLOGi, œnologi, även enologi och önologi=vinvetenskap; biologi, kemi, Wikipedia.
OMDRAGNiNG=överföring av vin från kärl till annat för bottensatsavskiljning.
O.S.A.=Om Svar Anhålles motsvarande RSVP=Répondez S'il Vous Plaît ELLER Réponse attendue S'il Vous Plaît motsvarande .
P.F.V.
=Primum Familiae Vini First / best families of the Wine; Pol Roger + 10 franska, italienska, portugisiska, spanska samt tyska vinhus. PFV.org
PREMiER CRU
=Vinbyar rankade 90-99% på L´echelle des crus. Champagne framställd på bara druvor från dessa 41 / 44 byar får kallas Premier cru.
Premier Cru – näst högsta nivå 44 Premier Cru-byar av totalt 319 byar i Champagne.
PREMiÈRE TAiLLE=Resterande must [500 liter] som får pressas ur de 4000 kilo druvorna som gav 1:a pressningen. La première taille följer efter la cuvée.
PRiSE DE MOUSSE=Process då champagne får sin Bornyr. Äger långsamt rum inne i butelj under 2:a jäsning.
PUPiTRE=Stora 2-delade träställningar med vardera 60 vinklade hål, i vilka flaska placeras under [la] remuage.
RC
=Récoltant-Coopérateur, tillverkad av kooperativ, säljs av odlare som tillhör detta kooperativ. 1 odlare med hjälp av kooperativt vinhus, odlares eget märke men liten involvering i tillverkning.
REMUAGE=procedur då champagnebutelj vrids, gradvis vänds upp och ned i sina Pupitres. Avsikt: få ned bottensats
i flaskhals för att kunna avlägsna under dégorgement, buteljöppning för att avlägsna fällningar.
RESERVA~RESERVE~RESERVÉ~RiSERVA=samma ord fast i olika länder. Rakt översatt: reservera. högre kvalitet än vanligt, eller vin som åldrats innan de säljs, eller bådadera. Vinmakaren lagt undan del av sina bästa viner för att ha till senare. Mer reglerat i Spanien och Italien att vin är lagrat viss tid på fat och viss tid på flaska före försäljning] ananrs producent själv sätter reserve på flaska då denne anser vinet är av hög kvalitet. Nya Zeeland, Nordamerika + Sydafrika använder ordet reserve. I Italien gäller riserva, i Spanien, Portugal + Latinamerika reserva. Réserve och reservée används i Frankrike, vanligtvis i sammanhang där man pratar Non Vintage Champagne.
RESERVViN=Sparat från tidigare år. Tillsätts ibland till slutlig vinblandning.
RM=Récoltant-Manipulant ODLARE-KOOPERATöR champagne tillverkad av odlaren själv, ej av större champagnefirma eller kooperativ.
RSVP=Répondez S'il Vous Plaît ELLER Réponse attendue S'il Vous Plaît motsvarande O.S.A.=Om Svar Anhålles.
SANS ANNÉE=Se Non millésimé.
SAV=Svenskt mousserande vin, Björkchamp*** [endast vin avseende mousserande dryck tillverkad enligt champagnemetoden av druvor inom den franska regionen Champagne får kallas/märkas hampagne]
SEC=Halvtorr champagne som innehåller 17-23 / 35 gram restsocker / liter.
SMACHA=ofrivillig rörelse / skakning / spasm [vid för lite / sällan intagen champagne] som slå ner glas / skvätta ut champagne. Ej att förväxla med närbelägna SMASHA Båstad Tennisvecka [Peppes Bodega].
SPÉCiAL CLUB=sätt marknadsföra årgångschampagne från odlare utan stora champagnehusens resurser. Dessa 29 odlare [2016] är medlemmar i Club Trésors de Champagne, som godkänner om odlarens champagne är tillräckligt bra för att betecknas som Spécial Club vilka buteljeras i speciellt framtagna flaskor.
SPOTTA
=i eller utanför glas, lika opassande för att få full behållning av Champagnen.
SPRUTA
=Farligt hälla i sig snabbt, blir lätt kladdigt över stora ytor, sker ofta ofrivilligt eller med hed hjälp av speciell alltför effektiv öppnare. SR=Société de récoltants. tillverkad av mindre grupp odlare i samarbete. 2 eller fler odlare delar vinhus men har eget märke.
STATiSTiK
=319 miljoner flaskor såldes 2010 konsumerades 185 miljoner flaskor [58%] i Frankrike. Av 134 miljoner som exporterades gick 2,3 miljoner till Sverige.
I regionen Champagne finns: >15.000 vinodlare; >4.650 odlarproducenter [RM], 43 kooperativ [CM], 349 champagnehus [NM].
TAiLLES=druvsaft som fås vid 2a pressning.
TERROiR
=jordmån,
komplett uppsättning lokala förhållanden under vilka visst vin / familj av viner produceras, inklusive jord-typ, väderförhållanden, topografi, vinframställning savoir-faire franskans know-how, veta hur.
TERROiRiST=
person som tror på användning av "terroir"=jordmån, särskilt vars produktion eller val av vin påverkas av detta koncept.
TRANSVASAGE
=överföring till annan flaskstorlek.
TRASKA=betala utan att dricka, beteende som är bättre än att dricka utan att betala.
ULTRA BRUT=03 gram socker per liter, alternativa benämningar inkluderar 'brut 0', 'brut intégral', "non dosage" då inget socker alls tillsätts och "brut 100%.
VASKA=fylla vask med Champagne, Marilyn Monroes 350 flaskor i badkaret verkar betydligt Mer Tilltalande.
VASKA=vi de cuvée 1a pressning om 2.000 liter champagne.
ViNTAGE/
Millésime=tillverkad på vinskörd av hög kvalitet från 1 enda år, Millésime/Vintage/Årgångsvin markerar kvalitetsmässigt bästa åren.
ÅRGÅNGS-CHAMPAGNE=uteslutande vin från 1 visst år. SE Ultimata /
Bästa champagneår / Goda år / Normalår / Sämre år / Sämsta år under Malmö Champagnevänner RENOMMÉ.

MALMö CHAMPAGNEÄLSKARE & VÄNNER ~ Malmo Friends and Lovers of Champagne ~ Amis Malmoë de Champagne
©200720082009201020112012201320142015201620172018 | BOK~Book~Livre | Champagne
Celebritet-Citat | Facebook / MalmoCh; Reviews-Groups-Members-PhotoSearch | Fakta-Statistik | FAQ | Favorit

Flaskstorlek |
Foto: 200720082009201020112012201320142015201620172018 | Fras | Glastyp | Hus | index
info | Klädsel
| Lexikon | Ljud | Länk | MartinCh | Mat | Medlem | Mousserande
|
ORD~Word~Mot | ProducentBeteckning
Protokoll: 20072008200920102011201220132014201520162017
2018 | Recension | Renommé | Skål | Syssla | Sötma.