MTMEDiAMartin Th*rnquist 19742074* Uppdaterad; 16.07.2024

SVENSKA
*MT:s Levnadsberättelse [3 K]

*Martin återföddes år 2000
efter en traumatisk bilolycka

CV[7K] KORT[9K] HELA[29K]

Ansökan Arbetsbetyg
Betyg Betygsbilaga Datorundervisning
MHA
[1997–1999] Meritförteckning PRAO
Rekommendationsbrev Student
Tjänstgöringsbetyg Tyskaundervisning

Martin PERSONLiGT / PRiVAT
Annons / FETiSH / Middagsklubb

 

English
*Narrative of MT Life[3 K]

Mini Midi Maxi

CV[5K] Short[8K] All MT[16K]

Course in English

Malmö Hacker Academy [1997-1999]

M ART iN
PERSONAL / PRiVATE
Advertisement / MaTe

 

Deutsch
*MT Lebenslauf [2 K]

CV[6K]

Brief[6K]

Seite[17K]

Malmö Hacker Akademie[1997–1999]

Martinich PERSöNLiCH / PRiVAT

 

italiano
*Curriculum Vitae di MT [3K]

CV[7K] Brevis[10K] Pagina[19K]

Malmö Hacker Accademia
[1997–1999]

Martini
PERSONALE / PRiVATO
Titolo di competenza: Communicatore
estetico della communitá

 

Français
Curriculum de la MT*

*
informations générales [1974–2008]

*Éducation [1980–2000] Cours en anglais

*Expérience Professionelle [1991–2006]

*La Connaissance D' Ordinateur

*intérêsts

*Références

MTmedia.SE / Martin

 

Español
* información general

*Educación [1981–2000]

Curso de inglés

Malmö Hacker Academy [1997–1999]

*Experiencia Laboral [1991–2006]

*Conocimientos informáticos

* intereses

*Referencias [3]

Breve biografía | CV corto
Curso de inglés
| M H A

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin