MT41

VAD? FödelsedagsFirande FyrtioEtt DRYCKER ur 88 glas
VAR? 
Ribersborg, Erikstorpsgatan 10 b.PÅ NÄTET: MTmedia.SE < mt41 < mt41drycker.html
 
NÄR? Lördag 16 maj 2015 klockan 17.50 @ 701 .beat PÅ NÄTET: Uppdaterad; 22.05.2015 klockan 13.42 @ 529 .beat.

VAD? VAR? NÄR VEM? [Drycker äro MångTydiga]
17.50 ®Ææ
HUR? Kontakt / Om Svar Anhållits: Facebook.se/mtmedia.
Några utav Martins Tidigare födelsefester; 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, post, presenter.