MT 44

VAD: FödelsedagsFirande FyrtioFyra; NÄRVARANDE

VAR: Where: Ribersborg, Erikshus & Erikstorpsgatan 10 b.
PÅ NÄTET: MTmedia.SE < mt44 < mt44narvarande.html


NÄR? Onsdag 16 maj 2018 klockan 16:50 [normaltid] / 17:50 [sommartid] @ 701 beat.
When? Wednesday 16:th of May 2018
at 16:50 [ordinary tid] / 17:50 [summer time] @ 701 beat.
PÅ NÄTET: Uppdaterad;
08.06.2018 klockan 08 / 09:05 @ 337 .beat.

VEM: Who? inbjudna, närvarande
 

Björn Er., Britt Th., Erik Er., Gabriel Bå.,
Gloria Bå., Jan Th., Johanna Bill, Maj-Britt We., Maria We.,
Martin Thörnquist, Piotr Be., Solveig-Karin Er., Ulrika Ulle Bååth. & Ylva Er.

HUR? Kontakt / Om Svar Anhållits: Facebook.se/mtmedia.

MartinTillställningar, födelsefiranden; 3 år; gåvor. 7 år; gåvor. 8 år; gåvor. 25 år, 30 år; gåvor. 31; 32; gåvor. 33; gåvor.
34; foto: 16 maj 2008, 17 maj 2008; a,, b, c, d, 18 maj 2008, gåvor. 35 år; gåvor. 36; gåvor. 37; gåvor. 38, 39,
40 år; gåvor;
16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014 41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, presenter.
42; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande,
presenter. 43; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
 
44; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.