MT42

VAD: FödelsedagsFirande FyrtioTre; NÄRVARANDE

VAR: Where: Ribersborg, Erikshus & Erikstorpsgatan 10 b. PÅ NÄTET: MTmedia.SE < mt43 < mt43narvarande.html 

NÄR: Tisdag 16 maj 2017 klockan 16 / 17:50 @ 701 beat. PÅ NÄTET: Uppdaterad; 23.05.2017 klockan 09 / 10.57 @ 415 .beat.
When: Tuesday 16:th of May 2017 at 16 / 17:50 @ 701 beat. Internet: Uptodate; 23.05.2017 klockan 09 / 10.57 @ 415 .beat.
 

Agnes, Björn Er., Britt Th., Erik Er., Ester, Freya, Hedwig, Gabriel Bå.,
Gloria Bå., Ingrid, Jan Th., Jenny Valind, Lina Ry., Martin Thörnquist,
Piotr Be. Solveig-Karin Er., Ulrika Ulle Bååth. &Ylva Er.

HUR? Kontakt / Om Svar Anhållits: Facebook.se/mtmedia.

Tillställningar, födelsefiranden; Martin 3 år; gåvor. 7 år; gåvor. 8 år; gåvor. 25 år, 30 år; gåvor. 31; 32; gåvor. 33; gåvor.
34; foto: 16 maj 2008, 17 maj 2008; a,, b, c, d, 18 maj 2008, gåvor. 35 år; gåvor. 36; gåvor. 37; gåvor. 38, 39, 40 år; gåvor; 16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014 
41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, presenter. 42; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 43; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.