MTLatest Pictures!PRESENTERAR TEXTER© 1993–2005 MESTADELS PÅ SVENSKA

SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ

1] Arbetsversioner av akademiska uppsatser i MEDiE- OCH KOMMUNiKATiONSVETENKAP


2] FRiLANS / FRiTiD Reflexkåseri: Jag tar den gröna vägen hem [10,0 kB©1998]
Reflexkåseri: LÅT MiG FÅ SE eller i fred får jag inte läsa [10,1 kB©1998]
Små grå texter på bakgrund [14,0 kB©Våren 1995 och Sommaren 1997]
Recyklad reklamtext [38,8 kB©1997–2005] Förbrukad dito [11,9 kB©1984]

3] FOLKHöGSKOLA iT–analys / Kort uppsats [7,63 kB©Hösten 1996]
PÅ TYSKA [10,4 kB©Våren 1997]

4] KONSTVETENSKAP Datorbilder i hypermedia – Multipla medier i praktiken, särskild
uppgift
[24,7 kB©Våren 1996] interaktivitet, del av tentamen [17,5 kB©Våren 1996]

5] EFTERGYMNASiAL PÅBYGGNAD Delar av tabloid–tidningen interzone [25,7 kB©Våren 1995]

6] GYMNASiUM Delar av specialarbetet Påverkan – genom bild och skrift [105 kB©Våren 1993]
Determinism och det Retikulära AktiveringsSystemet [15,7 kB©Våren 1993]

7] KOMMANDE UPPSATSER ATT SKRiVA
Är filosofer lyckliga eller ser de bara olyckliga ut? [2002] What's Love got to do
with iT
[1999] Wansinn, Unsinn, Blödsinn, Sinnlos [1996] Meraviglioso [1993]

 MT Art Copy Layout index