MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый MT KonstGallerier

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3galleri < MalmoGalleri3r.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 17.04.2019

VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven
кто Martin Thörnquist~Gallerister...

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой ...som börjar på;
A ~ B ~ C ~ D ~ E ~ F ~ G ~ H ~ i ~ J ~ K ~ L ~ M ~ N ~ O ~ P ~ Q ~ R ~ S ~ T ~ U ~ V ~ W ~ X ~ Y ~ Z ~ Å ~ Ä ~ ö

MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR / E~POST
GALLERiERNA är många men inte svåra att fånga ~ åtminstone om de ligger i Nordens mest tätbefolkade område
KLM Köpenhamn~Lund~Malmö.Nordens mest välbefolkade område
ØRESUNDSREGiONEN i sin helhet...
~
Här visas med andra ord gallerier som kan vara intressanta att besöka inte minst för dess interiörer.

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

Utställningar ~ 3.MT Aesthetic
mostra Martin Thörnquists utställningar ~ 6. MT Portfolio

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september klockan 18~24; 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

300~TAL GALLERiER i MALMö STAD: olika namn riskerar dubblettskrivning; här finns 100-tal originalgallerier i.a.f.
Galleries in City of Malmö Town Galerien in Stadt Malmö galleria nel città di malmo

Privata och föreningsdrivna konstföreningar SE ÄVEN GalleriNatten i Malmö sista Lördagen i september klockan 18~24 varje år då gallerier och andra konst~insitutioner håller öppet cirka 18:00~24:00 då det erbjuds exempelvis föreläsningar, happenings, musik, performance och / eller vernissage...

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему
RAM & Konst~ateljé

EU Art Museum

Alfa Art
Museum EF

 

Drottninggatan 1
SE~212 12 Malmö

~>

Östra Förstadsgatan 27 a

 
2006~

2012~
Alina Tybäck Hemsida;
EUartmuseum.EU

Telefon;
+46 [0]40~18 88 84


The internet Museum for Contemporary Art
Rooseum ~
Center for
Contemporary Art
Malmö centrum
Rooseum
Gasverks~
gatan 2
SE~211 29 Malmö
1988~2006 ~ Telefon;
+46 [0]40~121716
~
Galleri ROSTRUM [TiDiGARE PÅ Exercisgatan 2
SE~211 30 Malmö]

~> Västergatan 21
SE~211 21 Malmö

Onsdag~Fredag 14~18 Lördag~Söndag 12~16. MEDLEMMARNA Telefon / Fax;
+46 [0]40~30 18 16
 
Hemsida; Rostrum.NU
Som en lägenhet

Konstfrämjandet ~ Malmö Gallerinatt: Rostrum

Galleri ROSTRUM
Västergatan 21
SE~211 21 Malmö

[TiDiGARE PÅ Exercisgatan 2
SE~211 30 Malmö]

Onsdag~Fredag 14~18 Lördag~Söndag 12~16. ~ Hemsida; Rostrum.NU

Som en lägenhet
Telefon / Fax;
+46 [0]40~30 18 16

 

Konstfrämjandet ~ Malmö Gallerinatt: Rostrum
RUM för serier

[Seriefrämjandet]

SerieGalleriet ~ Seriecenter ~SerieRutan ~ SerieStrippen ~ Malmö SerieGalleri ~ Galleri Sekvens ~ Comics Gallery ~ Strip Gallery

Friisgatan 12,
SE~211 46 Malmö
Fredag 18 september 2015~ Seriefrämjandet: Jakob Hallin och Jamil Mani
Seriedskapare: Utställare; Sara Granér
Butik och Galleri Serieutställningar
Galleri RöNNQUiST och RöNNQUiST
Själbodgatan 2,
SE~211 35 Malmö

FLYTTAT ~>

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö

FLYTTAT ~>

Generalsgatan 2
SE-211 33 Malmö

STÄNGT ~>

Tisdag~Fredag 12~18, Lördag~Söndag 12~15.

STÄNGT

CURATOR: Henrik Rönnquist

ARTiSTER:
Stellan Widholm, Agneta Gynning,
Carolina Gynning,
Peter Wahlbeck
med flera

Hemsida;
galleristen.se

Telefoner;
+46 [0]40~232 234
+46 [0]40~616 06 48

Mobil;
+46[0]
707 60 80 90
Fax;
+46 [0]40~641 88 25
FörVernissager, Vernissager, Oljemåleriet i Centrum

Konstfrämjandet ~ Malmö Gallerinatt: Galleri Rönnquist & Rönnquist

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

GALLERiER Galleries Galerien gallerie

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой ...som börjar på;
A ~ B ~ C ~ D ~ E ~ F ~ G ~ H ~ i ~ J ~ K ~ L ~ M ~ N ~ O ~ P ~ Q ~ R ~ S ~ T ~ U ~ V ~ W ~ X ~ Y ~ Z ~ Å ~ Ä ~ ö

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche

MT Media ESTETiK UTSTÄLLNiNG MT Aesthetic Exhibition / Show

300~TAL GALLERiER i MALMö STAD: olika namn riskerar dubblettskrivning; här finns 100-tal originalgallerier i.a.f. Galleries in City of Malmö Town Galerien in Stadt Malmö galleria nel città di malmo

10~TAL GALLERiER i LUNDS KOMMUN Galleries in City of Lund Village Galerien in Stadt Lund galleria nel città di Lund

GALLERiER Galleries Galerien gallerie KöPENHAMN Copenhagen København / DANMARK

SVENSKA GALLERiER Swedish Galleries Schwedische Galerien gallerie svedese;
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...

UTOMLANDS~iNTERNATiONAL
40~TAL GALLERiER Galleries Galerien gallerie; Basel, Firenze, Köln, London,
Madrid, Méxiko,
Milano, Modena, New York City, Paris, Roma, St. Petersburg, Washington...

See also GalleryGuide.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2019] *Martin Thörnquist