MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый MT KonstGalleri

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3galleri < Danmark3galleri.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 20.02.2019

VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven
кто Martin Thörnquist~Gallerister...

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой ...som börjar på;
A ~ B ~ C ~ D ~ E ~ F ~ G ~ H ~ i ~ J ~ K ~ L ~ M ~ N ~ O ~ P ~ Q ~ R ~ S ~ T ~ U ~ V ~ W ~ X ~ Y ~ Z ~ Å ~ Ä ~ ö

MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR / E~POST
GALLERiERNA är många men inte svåra att fånga ~ åtminstone om de ligger i
Nordens mest tätbefolkade område KLM Köpenhamn~Lund~Malmö.
Nordens mest välbefolkade område ØRESUNDSREGiONEN i sin helhet...
~Här visas med andra ord gallerier som kan vara intressanta att besöka inte minst för dess interiörer.

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

Utställningar ~ 3.MT Aesthetic
mostra Martin Thörnquists utställningar ~ 6. MT Portfolio

GALLERiER Galleries Galerien gallerie
KöPENHAMN Copenhagen København / DANMARK

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chiChi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO for hvad MiÉRT for kva почему
Artbag DK~ København Våren 2002 ~ Galleriöversikt Artbag.DK
DUNK!
An artist run
exhibition space

About

Vaerkstedsvej 6,
2. sal, tv.
2500 Valby / Copenhagen
Denmark
Map
Spring 2009

News

Artists

Contact

Editions

Exhibitions

DunkDunk.DK

Links

ELLEN FRiLiNG Galerie
Vester Voldgade 117, 1552 Kbh V Vintern 2005 galerie @ ellenfriling.dk KunstKraemer
Tele 33 11 44 50
EllenFriling.DK
GALERiE WOLFSEN Tiendeladen 6
DK~ Aalborg
Hösten 2005 Wolfsen mail @ galeriewolfsen.dk
Tele 9813 7566
GalerieWolfsen.DK
Statens Museum
for kunst
Sølvgade 48~50
DK~1307
København K
Våren 2002 ~ smk @ smk.dk
Tele 3374 8494
Fax 3374 84 04
smk.DK

GALLERiER Galleries Galerien gallerie

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой ...som börjar på;
A ~ B ~ C ~ D ~ E ~ F ~ G ~ H ~ i ~ J ~ K ~ L ~ M ~ N ~ O ~ P ~ Q ~ R ~ S ~ T ~ U ~ V ~ W ~ X ~ Y ~ Z ~ Å ~ Ä ~ ö

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche

MT Media ESTETiK UTSTÄLLNiNG MT Aesthetic Exhibition / Show

80~TAL GALLERiER i Malmö STAD Galleries in City of Malmö Town Galerien in Stadt Malmö galleria nel città di malmo

10~TAL GALLERiER i LUNDS KOMMUN Galleries in City of Lund Village Galerien in Stadt Lund galleria nel città di Lund

GALLERiER Galleries Galerien gallerie KöPENHAMN Copenhagen København / DANMARK

SVENSKA GALLERiER Swedish Galleries Schwedische Galerien gallerie svedese;
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...

UTOMLANDS~iNTERNATiONAL
40~TAL GALLERiER Galleries Galerien gallerie; Basel, Firenze, Köln, London,
Madrid, Méxiko,
Milano, Modena, New York City, Paris, Roma, St. Petersburg, Washington...

See also GalleryGuide.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2019] *Martin Thörnquist