BESKRiVNiNG: Digitalt framställt konstnärstryck i storformat, printat på canvas i begränsad, numrerad och signerad upplaga.