MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was MT Citat
~VACKERT TÄNKT OCH UTTRYCKT~ ~Beautifully Thoughts
and Expression Quotes
~ ~Schöne Dachten und Ausdruck~

VAR Where Wo MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3citat.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 11.07.2018

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR
VÄNLiGEN SE ÄVEN Please see also Bitte beachten Sie auch si prega di vedere anche S'il vous plaît voir aussi
MALMö CHAMPAGNEVÄNNER
Malmo Friends of Champagne Malmö Freunde von Champagne malmo amici di champagne Malmoë Amis de Champagne
CiTAT
Quotes Zitate citazioni Citations < CELEBRiTET Celebrity Berühmtheit celebrità Célébrité


'CiTAT'

://VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто,
NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når
когда

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

'När brevbäraren till sist anländer till Din port med det efterlängtade paketet innehållandes ingenting."
://Helena Rimme, Vintern 2017

'Det var lite väl angenämt för att testa igen."
://CN, Hösten 2013

'Jag gillar smaken av ingenting."
://Viveca Ro., 20 december 2009

'Mina Komplimanger till Ditt Dekolletage. / Min Komplimang till Ditt Dekolletage."
://MT, 2005, Kommentaren till LN som genom en MS temporärt utestängde MT från Spegeln.

'I Like it clear, pure and uncomplicated'
://MC,

'Jag Lekte också med dockor när jag var liten. Nu har jag gått över till större saker..."
://FL, 2002

'I dekonstruktionen av konstruktionen finner vi sanningen."
://LiA, 2001

'Jag väljer att stressa exakt så mycket jag vill. Det ger mig en inre frid..."
://KM, 2001

'Jag kan inte dricka te... jag blir så upphetsad då."
://ON, 10 september 2001

'Om det är för varmt; Ta av. Om det är för kallt; sätt på..."
://Martin Thörnquist, 2001

'Det finns bara ett sätt att Leva... Att Leva..."
://iSABEL Rayo, 2001

'Att skilja på det som är praktiskt önskvärt och
praktiskt möjligt är inte alltid det svåraste..."

://Martin Thörnquist, 2000

'DET STöRSTA BROTTET MOT MÄNSKLiGHETEN VAR FÖRMODLiGEN iNTE FöRiNTELSEN UTAN LiKGiLTiGHETEN'
'The biggest Crime against Humanity was probably not the Holocaust but the indifference..."

://Patrik Caesar, 1999

'När Du är ung gå till de gamla, när Du är gammal gå till de unga..."
://John Schütte, 1998

'Vi är födda två tusen år för tidigt..."
://Alain Bonneau, 1997

'Endast två saker är viktiga här i Livet. Man ska ha det bra och vara snygg..."
://BT, 1996

'Allting kan sägas vara förutbestämt först efteråt."
://
Martin Thörnquist, 1993

'Bara en så'n sak..."
://
An~Ka Le, 1990~tal

'Tänk Dig en värld där varje enskild människa
har fri tillgång till summan av all mänsklig kunskap.
"
://Jimmy Wales, 7 augusti 1966~ i Huntsville, Alabama, grundare av Wikipedia
WikiMediaFoundation.ORG/wiki/Ways_to_Give/sv

'Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma.
Du inte bara stör, svarade jag, Du rubbar hela min existens. Välkommen."

://Eeva Kilpi, 18 februari 1928 dikt ur Sånger om kärlek, Fripress, 1980.

'Jag har varit med om Dig. Jag kan aldrig förlora Dig."
://Jaques Werup, slutet av 1970~talet [Söndag 14 januari 1945 ~ Lördag 12 november 2016]

'Förverkliga något som Du drömt om och Du får uppleva något Du aldrig har drömt om."
://BiRGiT NiLSSON [17 maj 1918 ~ 25 december 2005]

'Den som inte kan bestämma över sin tid kan inte bestämma någonting alls."
://Claus Mårtenssen, filosof

'Utan tvivel är man inte klok."
://TAGE DANiELSSON [Söndag 5 februari 1928 ~ Söndag 13 oktober 1985]

'Idéer, inte fältslag markerar mänsklighetens framsteg."
://Lafayette Ronald Hubbard [13 mars 1911 ~ 24 januari 1986]

'Make the impossible possible, the possible easy and the easy elegant."
://Moshe Feldenkrais [6:th of May 1904 ~ 1:th of July 1984]

'://,22 augusti 1893 ~ 7 Juni 1967

"We make a Living by what we get, we make a Life by what we give."
://Sir Winston Leonard Spencer Churchill [30 november 1874 ~ 24 januari 1965]

'Förenkla så mycket som möjligt, men ej mer."
://Albert Einstein [14 mars 1879 ~ 18 april 1955]

'Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att Lösa de problem vi skapat med det gamla sättet."

://Albert Einstein [14 mars 1879 ~ 18 april 1955]

'Ifall man begär omedelbar förståelse för det nya,
begär man därmed idel och omedelbart verkande otrohet mot det gångna.
Att okritiskt bli hänförd över att civilisationen håller på att bli en
racer är kriminalitet."
://Harry Martinson, 1940

"ALL RATiONALiTET TENDERAR ATT REDUCERA VÄRDET OCH BETYDELSEN AV LiV OCH
FöRMiNSKA DEN TOTALA SUMMA AV MÄNSKLiG LYCKA OCH i NÅGRA FALL KAN SJÄLVA
SANNiNGEN ORSAKA SJÄLVMORD, ELLER ÅTMiNSTONE PÅSKYNDA EN NÄRA
SJÄLVMORD~DEPRESSiON."
O r i g i n a l;

"All rationalism tends to minimize The Value and importance of Life,
and to diminish the total Quantity of Human Happiness and in some cases
The Truth could cause Suicide, or at Least precipitate a near~suicidal depression."

://H P Lovecraft, skräckförfattare 1918. [20 augusti 1890 ~ 15 mars 1937]
 hyperstition.abstractdynamics.org / archives / 004570.html

'De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet
måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom.”

://Edward Stanley [1826 ~ 1893]

'If The Brain needs Oxygen, why wear a Tie?'
://Dockers
® pants by Levi Strauss & Company, since 1850

'Cogito ergo sum."
'JAG TÄNKER, ALLTSÅ ÄR [EXiSTERAR] JAG."

://René Descartes Latin: Renatus Cartesius, 1596~1650
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences,
AVHANDLiNG OM METODEN, 1637.
SE ÄVEN: DigitoErgoSum.COM

'Många som bär en värja fruktar folk som endast har en gåspenna i handen."
://William Shakespeare [16 april 1564 ~ 23 april 1616]

'Tempora mutantur nos et mutamur in illis."
://Ovidius [43 före vår tideräknings början ~ 17 efter vår tideräknings början]

'Acti Labores JucundiUTFöRT ARBETE ÄR BEHAGLiGT ~ LJUV ÄR MöDANS LöN.
://Marcus Tullius Cicero [43 före vår tideräknings början ~ 17 efter vår tideräknings början]

'Välj ett jobb Du älskar och Du behöver aldrig mer arbeta i Ditt Liv.”
://Konfucius [28 september 551 till 479 före vår tideräknings början]

'Skönheten är bäst klädd, när den är naken."
://ENGLAND

"Alla tar emot goda råd utom de som mest behöver dem."
://Tyskt ordspråk

'Vill Du gå fort ~ gå ensam, vill Du gå långt ~ gå tillsammans."
://TANZANiA

'När spindlar väver nät tillsammans, kan de binda ett Lejon."
://ETiOPiEN


SE ÄVEN See also
MTmedia.SE 2.Vitae* Martin* BRYSSEL Brüssel Brussel Bruxelles~Citat*

CiTERADE ORDSPRÅK
BrainyQuote.COM ~ CitatJustnu.SE ~ CoolQuotesCollection.COM ~
DagensCitat.NU ~ Johny.nu/citat.asp?val=0 ~ KlokaCitat.SE ~
Livet.se / ord ~ MediaLive.SE
OrdSprak.SE ~ SV.Wikipedia.org/wiki/Citat ~
QuotationsPage.COM ~ WisdomQuotes.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2018] *Martin Thörnquist