MT intro? MT & CompanyGABRiEL

VAD:
Tack för alla gratulationer, gåvor, hälsningar,
lyckönskningar, presenter, välsignelser


VAR:

Född i Malmö, Skåne, Skåneland, Götaland, Sverige, Europa, Eurasien,
Afrika-Eurasien, Jorden / Terra / Tellus / Världen, Vintergatan, Universum...
URL / Uniform Resource Locator;
MTmedia.SE < GABRiEL < default.html

NÄR:
Född;
Fredag 28 januari 2011 klockan 19:05 svensk normltid @795 .beat i Malmö.
GAMLA NYHETER: Gabriel är blöjfri och går på pottan 20 gånger om dagen ungefär. [22 januari 2014]
UPPDATERAD; 28.01.2018

VEM:

Lars MARTiN Ingemar Thörnquist
PAPPA TiLL EN SON, GABRiEL, OCKSÅ. Father of a Son, Gabriel, also.
Vater zu einem Sohn, Gabriel, auch.
padre del un figlio, gabriel, anche.

+

ULRiKA Margareta Bååth
MAMMA TiLL EN SON, GABRiEL, OCKSÅ. Mother of a Son, Gabriel, also.
Muter zu einem Sohn, Gabriel, auch.
madre del un figlio, gabriel, anche.
=>
                      GABRiEL Tage Povel Martinsson Bååth-THöRNQUiST

HUR:
Född 53 centimeter lång / 4.525 gram tung

OBSERVERA ATT iNGA BARN-FOTOGRAFiER PUBLiCERAS
VARKEN PÅ MTmedia.SE eller Facebook/mtmedia. Se vidare
MT Policy.

Se även storasyster GLORiA

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [2011] *Martin Thörnquist