MTMEDiA Community

VAD MARTiN THöRNQUiST OFFiCiELLA öNSKE-LiSTA 2018 !

VAR MTMEDiA.SE < 4.COMMUNiTY! < 4ONSKA < LiSTA2018.HTML Se även: Inledande VERSAL i mening och rubrik samt i övrigt gemena bokstäver; MT Community! öNSKA: Wish List: Martins öNSKELiSTA anno 2018
OM SVAR ANHÅLLES, FÅS PORTKOD. CHAMPAGNE SERVERAS FöR STORA OCH POMMAC FöR DE SMÅ MED TiLLTUGG PÅ ERiKSHUS TAKTERRASS ERiKSTORPSGATAN 10 B !
SEDAN FORTSÄTTER FöDELSEDAGSFiRANDET MED TÅRTOR SAMT UMGÄNGE i SALONGER PÅ VÅNiNG 5 !

NÄR UPPDATERAD 17.01.2019
FöDELSEDAGSFEST ONSDAG 16 MAJ 2018 KLOCKAN 16:50 SVENSK NORMALTiD [17:50 SVENSK SOMMARTiD] @ 701.BEAT SWATCH
iNTERNETiONELL TiD.
VEM MARTiN THöRNQUiST MED FAMiLJ, NÄRMSTA SLÄKT, GRANNAR SAMT BEKANTA VÄNNER! MALMö CHAMPAGNEVÄNNER VÄLKOMNAS TiLL TiLLSTÄLLNiNG 60 LöRDAG 19 MAJ 2018.

HUR ATT FÅ SMÅ öNSKEGÅVOR KAN VARA LiKA GiVANDE SOM ATT GE VÄNNER NÅGOT DE ViLL HA! ALLT SOM öNSKAS, 46 PUNKTER NEDAN TOTALT; >13.214:– SEK VARAV BöCKER; MiNST 2.505:– SEK. RESPEKTERA
ATT MARTiN iNTE öNSKAR
iKEA-TiNG ELLER VARE SiG; DJUR, MAT, SOCKERSöTA SAKER OCH HELST iNTE TiLLGODOKViTTON / PRESENTKORT / CHECKAR UTAN iSTÄLLET NÅGOT AV ALLT NEDAN! GÅVA ALTERNATiVT UTLÅN !
 

FöR VAD [PRiSER i SVENSKA KRONOR]
SE ÄVEN öNSKELiSTOR: FAMiLJ; ULRiKA ! GLORiA ! GABRiEL ! SLÄKT ! FÅDDA GÅVOR RUNT MARTiNS FöDELSEDAGAR 16 MAJ; 1977, 1981, 1982, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 ! FÅDD / GiVEN GÅVA JUL / NYÅR; 1976, 1977, 1979, 1981, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2008, 2008–2009, 2009, 2009–2010, 2016–2017 !
MARTiNS öNSKELiSTOR; 1980-TAL, 1990-TAL, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006–2007, 2007, 2008–2009, 2009, 2010, 2010-2011, 2011, 2011–2012, 2012, 2012–2013, 2013, 2013–2014, 2014, 2014–2015, 2015, 2015–2016, 2016, 2016–2017, 2017, 2017–2018, 2018 !

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *MARTiN THöRNQUiST