MTMEDiA Community La BO / HEM !

VAD What Was che cosa FORMER FöR BOENDE !

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < Boende! < form4boende < form4boendeS-OO.html

NÄR
When Wann quando
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 17.10.2019


VEM
Who Wer chi
Martin Thörnquist 1974 05 16. Fast inkomst, lugn, rökfri samt skötsam utan djur.

HUR
How Wie come
Anmäl Ditt intresse här!
[Bor / Befinner Du Dig bakom brandväggar, vid offentlig dator / på bibliotek, skicka ett elektronisk post till
boende @ MTmedia.SE


FöR VAD
What for Warum perche A–G, H–K, L–R, S, T–ö
7
0-TAL AV BOENDETS BOENDEFORMER / FAMiLJESAMMANSÄTTNiNGAR, SAMLEVNADSFORMER, LiVSSTiLS- SAMT HUSHÅLLSTYPER !

TJÄNARNAS MATSAL: Matsal i större hem, med flera husligt anställda, framför allt i England under 1800-talet, där mat åts under butlerns överseende!
TORPARE

TRiVASBO: Boförläggare!
TROTJÄNARE
TURBO: att turas om att bo hos varandra, turbulent boendeform, men tursamt ÄVEN: par som turas om att bo med barnen!
TVÅBO: Att bo tillsammans med en annan!

TÄRNA: ung tjänsteflicka / tjänstekvinna, tidigare kammartärna / tjänstemöm, arbetande hos förnäm dam. ÄVEN "småtärna"!
TVÄRBO: Osams med den man bor med!
VEDBO: Utslängd man på landet!
ViLLABO: Bor i eget hus / villa!
ZAMBO: Sambor som vill avvika från Svensson!
ÄLDREBOENDE:
ÄGANDERÄTT / ÄGANDERÄTTSiNNEHAVARE / ÄGARE

öSTBO: Kollektivhus i Lund

MED HJÄLP AV VAD With Help from What Mit Hilfe von Was con aiuto da che cosa Avec l'aide de ce qui FöR ATT SDöDJA MT Media MENTALT: Skicka ett brev!
För att stödja MT Media ekonomiskt. Skicka ett belopp!
SÄTT iN / TRANSFERERA / ÖVERFöR PENGAR TILL BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5. Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist. iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25. Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

SE GÄRNA: BoendeFormer! [Hur folk bor!] BoendeLänkar! [BostadsFöretag] MT Home Stage! [HEMMET ÄR DiN SCEN !] MT Boende! [BostadsFörmedling; Köp- / Sälj!]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist