MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
MT ARTiSTFöRTECKNiNG A~ö ~1.000+ KONSTNÄRER OCH KREATöRER ATT KÄNNA TiLL

~
1.000+ Artists to know ~1.000+ Künstler zu kennen ~1.000+ artisti verso sapere ~1.000+ Artistes à Savons
~1.000+ RZEMiEśLNiK WOBEC ZNAć ~1.000+ Kunstner hen til kende ~1.000+ MűVÉSZ HOZ TUD ~1.000+ Kunstnere å vite
~1.000+ Артист к знать ~1.000+ Taiteilija jotta osata ~1.000+ Artistas saber ~1.000+ Taiteilija jotta osata ~1.000+ καλλιτέχνηs γνωρίζω
[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~V~W~X~Y~Z~ÅÄ~ö]

Antal konstnärer på ö: 3 [2007] 13 [2008]

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3artist < artist3oo.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 19.06.2019

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто MARTiN THöRNQUiST, BLiVANDE KONSTNÄR
Martin Thornquist, Presumptive Artist Martin Thörnquist, künftliger Künstler martini thornquisto, artisto futuro

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR / E~POST

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

~ ö ~

JOSEF öBERG, svensk konstnär~målare~tecknare 1890~1967 LÄNK: SV.Wikipedia.org

ERiK öHLiN anno 1909~1977 född Erik ivan Öhlin 1909 i Stockholm död 1977, svensk konstnär, grafiker och tecknare. Öhlin studerade vid konstakademien i Stockholm. Han har utfört molnstudier, träd~ och stenstudier. Han är representerad vid Nationalmuseum och Tessininstitutet. Han var från 1942 gift med skådespelaren Birgit Sergelius SV.Wikipedia.org

EDViN öHRSTRöM, svensk konstnär~skulptör~glaskonstnär anno 1906~1994 Karl Edvin Öhrström, född 22 augusti 1906 i Burlöv, död 2 december 1994, var en r, främst känd som skaparen av glaspelaren Kristallvertikalaccent på Sergels torg i Stockholm. Glasobelisken invigdes 1974. Öhrström var utbildad vid Konsthögskolan och inledde sommaren 1936 sin deltidsanställning hos Orrefors, vilken varade till och med 1958. Han använde flitigt Arieltekniken [se separat "Arielteknik"]. OFFENTLiGA KONSTVERK: Kristallvertikalaccent på Sergels torg i Stockholm [även kallad "Glasobelisken"]. Altartavlan och dopfunten i Sankt Mikaels kyrka, Kulladal. Den store hvide, brons, Västertorp i Stockholm. Kungamötet [1952], granit, Stora Torg i Halmstad. Torellmonumentet, Västra Vallgatan, Varberg. Externa länkar Hemsida SV.wikipedia.ORG

CALLE öRNEMARK, konstnär~träskulptör; , Sverige, Jönköping; BOENDE: Gränna 19 december 1933~ KÄND FöR: 103 meter hög staty
'Det indiska reptricket" i Tenhult utanför Jönköping och statyn av Jätten Vist, avfarten från E4 till Huskvarna. SV.wikipedia.ORG


ANDERS öSTERLiN, Malmö
1926~ grafik / måleri; rikt sammansatta målningar, med meditativ karaktär, abstrakta men med igenkännbara naturformer. Specialiserad på offentlig utsmyckning. REPRESENTERAD: Stockholm; Moderna Muséet och Nationalmeseum. Museerna i Malmö, Kristianstad, Norrköping, Ystad, Jönköping och Lund. UTBiLDNiNG: Autodidakt. UTSTÄLLNiNG Exhibit / Show: UTSTÄLLNiNG på Galleristen Rönnquist & Rönnquist [2001] MALMö KONSTHALL Malmo Art Hall; Konstnär. illustratör [1995] VERK i OFFENTLiG MiLJö: Malmö; Simhallen, Malmö Nya Sjukhem, Malmö Allmänna Sjukhus, Götabanken. Stockholm; T~Centralen. Lund; Landstinget, Tetra Pak och Tunaskolan Artfacts.net SV.Wikipedia.org

ALLAN öSTERLUND 1855~? född 2 november 1855 i Stockholm, död ?, var en svensk målare och skulptör. STUDiER: Konstakademin 1874~75 och i Paris vid Ecole des beaux~arts 1877~80. Skulptör, var elev av skulptören Cavelier och fick första priset för modellering efter naturen. 1880 började han på egen hand måla akvarell. Han exponerade första gången 1883 [pennteckningen "Aftonklockan", på skandinaviska konstutställningen i Köpenhamn]. Tillsammans med Ernst Josephson slog han sig ned på franska landsbygden och tillägnade sig där under självständigt arbete även oljemålningens teknik. i utställningen "Från Seinens strand" [1885]
deltog han med tre oljemålningar och en teckning. Österlind deltog i opponenternas utställning 1885 och i konstnärsförbundets utställning 1886, där han utställde oljemålningarna En olyckshändelse [Göteborgs museum] och Dopet [galleriet i Helsingfors, som även äger två av hans akvareller]. Hans nästa större oljemålning, Sorgehus i Bretagne [salongen 1887], inköptes av franska staten, likaså Vid dagens slut [salongen 1888]. i världsutställningen i Paris 1889 deltog han med både oljemålningar och akvareller [Tandvärk och Lukulliska drömmar] och fick andra medalj. Deltog sedan i de flesta av Société nationale des beaux~arts anordnade årliga "salongerna" i Paris. 1890 utställde han där oljemålningarna De fader~ och moderlösa, Skuggspel och Fårslakt, 1891 På grinden och 1892 Aftonbön. Akvarellen Ravaudeuses inköptes 1894 av franska staten. Bland hans senare alster märks Blindbock, Lejonet [1897], Självporträtt [1897], Råttfångaren från Hameln [1898, Göteborgs museum], Sevillakvinnor [1905], Smedja [1905], Vattningsplatsen [1909, inköpt av franska staten], samma år en altartavla för en kyrka i Bretagne och Lifvets vår [triptyk i Katarina realskola i Stockholm] och Bretagneska bondkvinnor [1913, Luxembourgmuseet], dessutom många akvareller samt etsningar i färg [alla med spanska motiv i Nationalmuseum och i Petit palais i Paris].Rutinerad porträttmålare, en fin och känslig akvarellist, en tecknare med brio och kraft i föredraget. Genremålningar utmärks för okonstlad ledighet i anordningen. De flesta av hans ämnen är hämtade från Frankrike, där konstnären varit bosatt ända sedan 1877, där han upplevat sina största framgångar och där han är så gott som nationaliserad. Gemensam för hans arbeten inom olika konstarter är en prägel av artistisk distinktion och finess.
SV.wikipedia.ORG

NOOMi öSTERLiNG konstnärinna, musiker, Sverige 1900 / 2000~TAL. BOENDE: Göteborg DOTTER: Till; Helge Andersson, konstnär ALTERNATiVT ARBETE: Musiker. UTBiLDNiNG: Forskning; Socialantropologi LÄNKAR: MySpace.COM ~ Noomi.SE ~ SV.wikipedia.ORG

HERMAN öSTERLUND
Arup, Löberöd, 1873~1964 född 3 maj 1873 i Arup, Högseröds församling, utanför Löberöd, död 1964 i Löberöd, svensk målare. Begraven på Högseröds kyrkogård, innehade i 3 år anställning hos dekorationsmålare Svante Thulin i Lund och blev en av hans medhjälparna då Allhelgonakyrkan i Lund skulle utsmyckas. 1892 blev Österlund elev till porträttmålare Fredrik Krebs vid Tekniska aftonskolan i Lund tillsammans med bland annat bildhuggare Axel Ebbe. Utbildad på konstakademien i Stockholm 1896~1900. Flyttade till Malmö 1909. Sommarbostad i Arild där han ingick i konstnärskolonin och där många av hans motiv kom till. VERK: Skogsinteriör, 1894, Malmö museum. Studiehuvud. Etsning 1899~1900, Nationalmuseum. Solnedgång, Rövarekulan, 1900, Malmö museum. Flicka i rött, 1903, Malmö museum. Parkmotiv från Versailles, 1904, Malmö museum. Kanalmotiv i närheten av Paris, 1904, Malmö museum. Vårkväll, Brahehagen, Löberöd, 1906, Helsingborgs museum. Utsikt från Alhambra mot Sierra Nevada, 1908, Malmö museum. Utsikt från "Paradiset", Arild, 1903, Malmö museum. Självporträtt, 1908, Malmö museum. Skogstjärn, Kullaberg, 1907, Malmö museum. Septemberkväll, ca 1925~1926, Nationalmuseum. Gråstämning, Arild, 1937, Malmö museum. KÄLLOR: Frostabygen 1989. Frosta härads hembygdsförening. Anderberg, Adolf. [1949]. Herman Österlund En konstnärsrapsodi. Skånes konstförenings publikation n:r 14, 1948. LiTTERATUR: Adolf Anderberg: Herman Österlund: En konstnärsrapsodi [Skånes konstförenings publikation 14, 1949, 177 s.]
SV.wikipedia.ORG

BERNHARD öSTERMAN
Porträttmålare 1870~ född 11 januari 1870 i Västra Vingåker, död 1938, var svensk konstnär och konstnären Emil Östermans tvillingbror.
Tvillingbrodern hade redan påbörjat studier vid Konstakademien när Bernhard kom till Stockholm och började på Tekniska skolan [nu Konstfack] för att förbereda sig för Konstakademien. Han antogs som elev och studerade där 1892~1895. Under tiden på Tekniska skolan målade han porträtt efter fotografier för att försörja sig. Båda bröderna fick goda vitsord under studierna på akademien. Upprepade gånger tog styrelsen och läroverksnämnden till protokollet uttalande om "sin synnerliga tillfredsställelse" med inlämnade elev~ och stipendiearbeten. Bernhard tilldelades också Konstakademiens kungliga medalj. Senare fick han det statliga resestipendium om 3 000 kronor under tre år som brodern tidigare fått. Han vistades utrikes 1897~1901. Båda bröderna etablerade sig som porträttmålare i Stockholm och hade 1903 en gemensam utställning, där dock kritiken inte var den bästa. Bernhard reste senare utomlands och vistades åtskilliga år i Paris, där han hade ateljé. Han ansågs vara en begåvning av stora mått. För den fattige och föräldralöse skräddareleven och bodbetjänten från V. Vingåker i Södermanland började en sagolik karriär när han slog igenom på kontinenten. Han hade stor framgång som porträttmålare, blev medlem av Konstakademien 1907 och hovintendent 1919. Karriären kulminerade i hans utnämning till överintendent några år före hans död.
Efter hans död överlämnade Hilda Österman, född Wessén, år 1948 makens konstnärliga kvarlåtenskap till Södermanlands Länsmuseum.
PORTRÄTT: Jonas Lie [1901, Göteborgs museum] ivar Hallström, Biskop Gottfrid Billing [1903, Södermanlands Länsmuseum] Professor Esaias Tegnér [1902] A. T. Gellerstedt [1905, Konstakademien] Baron Paul Henri d’Estournelle de Constant [1907, SLM] Baronessan Sophie v. Eberstein [1907, SLM] Polispresidenten i Berlin v. Stubenrauch [1907, SLM] Riksmarskalk Fredrik v. Essen [1907, SLM] Sångerskan Signe Rappe~Welden [1907] General Axel Rappe [1908] Hans Hildebrand [1908] Gustaf V [1910] Greve Hans von Rosen [1918, SLM] Prinsessan Maria [1913, SLM] Konstakademiens sekreterare L. Looström [1915, Konstakademien] Konstnärens hustru [1918, SLM] Franske generalen Maxime Weygand [1920] Carl G Laurin [1922] H K H Kronprisen [Gustaf Vi Adolf] [1926, SLM]
SV.wikipedia.ORG

EMiL öSTERMAN Målare 1870~ Karl Emil Österman född 11 januari 1870 i Västra Vingåker, död 8 mars 1927, var en svensk målare. Han är tvillingbror till Bernhard Österman. STUDiER: Konstakademien i Stockholm 1890~93, då han vann kungliga medaljen för Fersens mord, fortsatte studierna i Frankrike, italien, Spanien och andra länder 1894~99. Österman blev sedan uteslutande porträttmålare. Bland hans alster är att nämna Gammal fru [1899, Nationalmuseum], konung Oskar ii [1899 och flera senare, ett i Nordiska museet], målaren E. Rosenberg [1901, Nationalmuseum], målaren R. Norstedt [1902, Konstakademien], konstnärens hustru [1906], professor Carl Curman [1908], statsminister A. Lindman [1909], dubbelporträttet Efter middagen [1909], konung Gustaf V [1912, Stockholms slott] och greve Fr. Wachtmeister [1916, Konstakademien]. Den stora figurrika målningen i min ateljé [utställd 1917] framställer ett talrikt aftonsällskap av konstnärer och damer, lyssnande på ett humoristiskt föredrag. Öman blev ledamot av Konstakademien 1900, extra lärare vid Konsthögskolan 1902 och vice professor 1914. SV.wikipedia.oRG

STAFFAN öSTLUND skultör 1924~ född 1924 i Hofors, svensk skulptör. Son till Kyrkoherde Johannes Östlund och hans fru Tora, född Hanzon, Tierp. Avliden oktober 2007 i Uppsala. Utställningar på en mängd museer över hela världen, inklusive utställningar i Japan, USA...
Staffan Östlund var mycket produktiv och runt Uppsala finns många av hans verk i det offentliga rummet. Några av dessa är: Dopfunt Uppsala Domkyrka Orphei Strängar, skulptur i koppar víd Gottsunda Kyrka, Uppsala Relief i marmor, Handelsbanken Uppsala Porträtt~skulptur, Carolina Rediviva, Uppsala av rektor Torgny Segerstedt. Skulptur, Enköpings lasarett. Staffan Östlund älskade sin ateljé i Odinslund i Uppsala. Den har genom åren varit en av de mest besökta platserna varje år under Kulturnatten. REPRESENTERAD: Nationalmuseum i Stockholm samt ett flertal museer och institutioner över hela världen. ARTiKLAR: 'Odinslunds miljö ett riksintresse"artikel UNT.se 'Byggnation i Odinslund ~ åsikter går isär"artikel UNT.se 'Stör inte Odinslunds frid' artikel UNT.se 'Förklenande uttalande om Odinslund"artikel UNT.se Östlund: "Statyer Staffan Östlunds skulpturer 'En färgstark uppsala profil' Östlund: "Staffan ÖSTLUND records at auction in the world for painting, drawing, prints, sculpture, Biography" 'Förslag på en konstrunda i Uppsala" Skulpturer av Carl Eldh, Louis Jean Desprez Oscar Berg, Johan Theodor Lundberg, Christian Eriksson, Arvid Knöppel Staffan Östlund och Arne Jones i Uppsala. Östlund: "Michel Östlund går i sin fars fotspår" artikel UNT.se Östlund: "Staffan Östlund 80 år" artikel Svenska Dagbladet , 2004~11~20 svd.se 'Konstnären Staffan Östlund fyller 80 år"artikel UNT.se 'Handelskammarens entreprenörspris 2006 till Henrik Didner och Adam Gerge, en skulptur av Staffan Östlund' 'Staffan Östlund död'artikel Arbetarbladet 'Skulptör Staffan Östlund har avlidit'artikel UNT.se
SV.wikipedia.ORG

TOMMY öSTMAR illustratör~
teckningsprofessor Sverige, Finspång,9 augusti 1934~23 juni 2007 BEKANT: illustrerat Bananbok av
Lennart Hellsing. UTBiLDNiNG:
Konstföreningens skola i Göteborg och sedan vid Konsthögskolan i Stockholm 1957~1962.

ÖYViND FAHLSTRöM, Öyvind Axel Christian Fahlström, dramatiker, författare, internationellt känd konstnär, poet, text~ljudkompositör,
28 december 1928, São Paulo, Brasilien~9 november 1976, Stockholm. BiOGRAFi: Dr. Livingstone, i Presume av Öyvind Fahlström [1961] Enda barn till Frithjof Fahlström, född i Trondheim 1886 och Karin Fahlström, född Kronvall i Stockholm 1900. Skickades juli 1939 till Stockholm för att hälsa på släktingar och blev kvar när 2:a världskriget bröt ut. 1949~1952 studier i arkeologi och konsthistoria, 1950~1955 jobbsom författare, kritiker, översättare och journalist. 1953; 1:a separatutställning; teckningen Opera. Skrev samma år; 'Hätila ragulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi" som publicerades 1954. 1956~1959 boende i Paris, började inkorporera klipp från serietidningar i målningar. i början av 60~talet flyttade han till 128 Front Street studio, New York, som tillhört Robert Rauschenberg. i New York samarbetade han med andra konstnärer i happenings och performances. Bildkonstexperiment med delar man ska kunna flytta runt på bildytan. Detta resulterade senare i Fahlströms många kartor och spel. 1963 sändes Fahlströms 'Fåglar" i Sverige i Sveriges radio. 1964 deltog med en separatutställning på Venedigbiennalen. Under sista 10 åren av sitt liv slutförde han 4 filmer och ställde ut på gallerier och muséer vid flera tillfällen, främst i USA och Europa. Fahlström avled i cancer. Tillhörde de mer originella svenska konstnärerna under 1900~talet. Arbetade inom mängd olika genrer och var oerhört produktiv. Konsten berörde ofta sociala och politiska frågor, influerad av den konkreta musiken, popkonsten och de franska situationisterna. För den breda massan i Sverige gjorde han sig bland annat ökänd genom att stoppa pipa och sedan röka vad han påstod vara hasch i TV~program som sändes i Sveriges television. PRODUKTiON: Prosa och poesi [i urval] Trumpeten i stjärten [1949] Borborygmernas fall [cirka 1950] DET STORA OCH DET LiLLA [1953] MOA 1 [1954] Bobb [livsföreståndaren] [1961] ARTiKLAR: D.A.F. de Sade; en introduktion [1950 Hätila ragulpr på fåtskliaben, Manifest för konkret poesi [1954] Deckare om människan: Om Alain Robbe~Grillet [1960] Brev från Öyvind Fahlström: Bygg nöjeshus istället för kulturhus [1967] DRAMATiSKA VERK: DET HÅRDA OCH DET MJUKA ~ boord; konkret teaterstycke i två akter [1953] Hammarsjöld om 'Gud' [1965] HÄNDELSER Happenings; Aida, på Moderna Muséet [20 oktober 1962] Mellanöl, på Moderna Muséet [13 september 1964] Fahlströms hörna [1964] RADiOKOMPOSiTiONER: Fåglar i Sverige [1963] Den helige Torsten Nilsson [1966] Cellen, collage för radio [1972] FiLM: Mao~Hope March, [1966] U~barn [1968] East Village [1968 Revolution Now [1968 Du gamla, Du fria [1971] Utöver dessa filmer lämnade Fahlström efter sig ett antal film~ och TV~manuskript som aldrig förverkligades. SE ÄVEN: För en utförligare förteckning över Fahlströms produktion se: Ord&Bild [nummer 1~2 1998] LÄNKAR: SV.wikipedia.ORG ~ Bild; Esso LSD.

 

[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~V W~X~Y~Z~Å Ä~ö]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2019] *Martin Thörnquist