MT Media + Martin Thornquist = Aesthetic Community Communicator + Art Copy Layout Web
 

2.500+ UTTRYCK SOM MT KAN STÅ FöR ?
20.000 sidor [40-tal webbplatser] jag gjort åt andra.
50.000 sidor under min egen domän
MTmedia.SE
som helt apropå 10 miljoner svenskar innehåller
Fler Länkar än svenskar
, hemma och i utlandet.
14 miljoner Länkar [
10.905.616 interna + 3.094.384 externa] Statistik.

Martin Thörnquist. Född: 1974. Bloggstart: 1996.

Uppdaterat; Tisdag 25 april 2017:  Slut: 2074 ?

Första Femtio Fotografierna Från Festen:
Malmö Champagnevänner Le Studio 54.


0.iNTRODUKTiON ? | &1.FöRETAGSAMT

2.PERSON* | ~3.ESTETiK | 4.SAMHÄLLE !

@5.KOMMUNiKATiON | 6.PORTFöLJ ¤ © %

#7.WEBBPLATSER:

Zetma.SE#2013–

Zetma.SE#2012–
#2011– UBevent.SE#2008–Malmö Champagnevänner#2007–
Cenanlo AB. Logotyp: Martin Thörnquist. #2006–2009 + 2016– Patricia Fiorent#2003–
Maxima#2002– Malmö stad#2000