MT ma zaszczyt zaprezentowac dziesiatki opracowanych w roku 2005 stron po polsku.
Obraz Tekst Kompozycja – Estetyczna komunikacja spoleczna

MTmedia.SE / KRAKóW / index.html
BAL SYLVESTROWY PoleNewYear 2004 / 2005

Bilder; BonusBild | Länkar | Texter


© Prawo druku: Martin Thörnquist, MT Media 1996–2008