MT Communicator

VAR: MTmedia.SE < 5. @ Communicator < indexsvenska5.html NÄR: Uppdaterat; 01.03.2024


HUR: Att kommunicera är det enklaste och svåraste som finns. Du kan antagligen inte
kommunicera fullständigt. Du kan inte heller låta bli att kommunicera.

Om Du vill kommunicera med MT Communicator finns här ett
tusental fina tillfällen. Kalla det 1.000-Lista eller vad Du vill.

E-POST SE FORMULÄR POST Martin Thörnquist Media, Ribersborg
Erikstorpsgatan 10, SE–217 54 Malmö TELE +46 [0]40-19 18 68

MT @ Finder
iCQ
SERViCE

MT @ MSN
FAMiLJ KOLLEGOR VÄNNER

MT @ Relation
FAMiLJ SLÄKTiNGAR VÄNNER

MT @ School
ELEVER LÄRARE

MT @ Tele
BOKSTAVERiNGSALFABETEN
TELEFONSTATiSTiK

MT @ Travel
RESE-STATiSTiK

iNTERNETiONAL
TRiP ANNO 2000


PACKNiNGS-TiPS
PACKNiNGSLiSTOR
SNABB
SNABBASTE
FöRLOSSNiNGSPACKNiNG
UNiVERSALPACKNiNGSLiSTA
VECKOSLUTSPACKNiNGSLiSTA

MT @ Work
AFFÄRSBEKANTA
MEDiAMÄNNiSKOR
ViSiTKORT


En ursprungklig kommunikationskälla: 'Kom-moy-ni" [Kom=GEMENSAKAP Moy; FöRÄNDRiNG]

KOMMUNiKATiONENS UTVECKLiNG KAN KORT UTTRYCKAS i NÅGRA AV FöLJANDE FASER;
1. Jag bor i grotta –> hydda –> kollektiv –> lägenhet –> villa –> kontor –>
2. Jag kan nås via person –> telefon –> fax –> mobil –> elektronisk post –>
3. Jag finns även via hemsida –> domännamn –> användarnamn –>
MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist