MTMEDiA Community AKADEMiSERAR !

VAD What Was che cosa MT-AKADEMiEN / MT-AKADEMiN / MTakademien / MTakademin /
AkedemiLista / AkademiListor / Guide till akademier / akademiker
MT Academy MT Akademie mt accademia

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4akademi < 4akademiker.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 30.05.2024

VEM Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST, AKADEMiKER, AKADEMiSERAR !

VEM Who Wer chi ETT ANTAL > TRE ViSE MÄN OCH KViNNOR / AKADEMiKER
'Akademiker" academicus är den som avlagt examen vid högskola universitet eller den som är Ledamot av en akademi. kallas även Lärare vid akademi [ / universitet]. Yrkes-arbetande inom olika fält med akademisk utbildning bakom sig brukar benämnas akademiker, exempelvis fackföreningsnamnet 'Sveriges Akademikers Centralorganisation" [SACO]. :// ://Wikipedia MED FLERA KÄLLOR

HUR How Wie come Nedan redovisas minst ett 60-tal av de världs-vis och väns-vis kända och bekanta akademikerna!
SE OCKSÅ MTmedia.SE
–> 2.CV* –> ">Malmö HackerAkademiker

Thales, [omkring 585 före vår tideräkning] betraktas som den förste filosofen. Levde i den joniska staden Miletos, naturfilosof, vilket betyder att han sysslade med primitiv, spekulativ form av naturvetenskap. Lär ha sagt att "allt är vatten", eller att vattnet är urämnet.

Xenofanes [varierande uppgifter; 580 / 577 / 570 – 485 / 480 / 470 före vår tideräkning]

Pythagoras [569475 före vår tideräkning] grekisk matemateiker

Buddha Ursprungligen Siddhartha Gautama [563483 före vår tideräkning] indisk religionsstiftare

Konfucius också kallad Konfutse [555479 före vår tideräkning] kinesisk filosof och religionsstiftare

Lao-Tse stavas även Laozi, Lao Tzu, Lao Zi samt 老子 [cirka 531–500 före vår tideräkning] kinesisk filosof, författare till taoismens heliga bok 'Tao-tö-king". Anaximandros [omkring 528–524 före vår tideräkning] Lärare eller kompanjon till Anaximenes Anaximenes [528–524 före vår tideräkning]
Lärling eller kompanjon till Anaximandros
Parmenides, [omkring 500 före vår tideräkning]

Herodotos [484425 före vår tideräkning] grekisk historieskrivare

Euripides [23 september 480406 före vår tideräkning] grekisk dramatiker

Sokrates [4 juni 470 / 4693 maj 399 före vår tideräkning] grekisk filosof, Lärare till PLATON

Aristofanes Aristophanes [450388 före vår tideräkning] grekisk dramatiker

PLATON Plato Platon [21 maj 428 / 427 – 348 / 347 före vår tideräkning] grundare av grekiska skolan Akademeia i utkanten av Athen, vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos.

Meng-Tse Den förste kände MT, även Mencius [372–289före vår tideräkning] kinesisk konfuciansk filosof

Aristoteles [384–7 mars 322 före vår tideräkning] Stageira

Menandros [342–292 / 291före vår tideräkning] grekisk dramatiker

Epikuros [341–270före vår tideräkning] grekisk filosof ursprungligen från ön Samos, men flyttade till Aten. gett namn åt epikurismen. Epikuros var hedonist, men inte i betydelsen Livsnjutare. Enligt den epikureiska etiken gäller det istället att undvika olust. Den sanna lyckan ligger i sinnesfrid, ataraxi. Fruktan för döden är enligt Epikuros omotiverad. Han hävdade att "där vi är finns inte döden och där döden är finns inte vi". Epikuros var atomist och materialist. Speusippos, Platons systerson [omkring 339 före vår tideräkning]

Titus Maccius Plautus [250–184 före vår tideräkning] romersk författare

Aenesidemus, grekisk filosof från Knossos på Kreta, [omkring 100 före vår tideräkning] grundaren av skeptiska tankeriktningen inom grekisk filosofi, Lärare för Platons Akademi

Agrippa [100-talet efter vår tideräkning] Lärjunge till Aenesidemus, utvecklade tankegångarna för den skeptiska tankeriktningen

Cosimo de' Medici, Italia, Florens, 1300-talet

Giovanni Pontano [7 maj 1429september 1503]

Marsilio Ficino, [1433–1999] grundade den platonska Akademin i Florens

Leonardo da Vinci, [15 april 1452–2 maj 1519]

Pico della Mirandola, [1463–1494]

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, italia, Florens [3 maj 1469–22 juni 1527]

Anton Francesco Grazzini [1503–1584]

Lionardo Salviati [1540–1589]

Lope de Vega [omkring 1585]

Calderón [omkring 1585]

Francis Bacon, London [22 januari 1561– 9 april 1626] studier vid Trinity College i Cambridge från 12 års ålder, advokat vid 21 års ålder, Lordkansler 1618 Oliver Cromwell, [25 april 1599–3 september 1658] Drottning Kristina, svensk drottning [8 december 1626, se tideräkning; gamla stilen–19 april 1689, roma]

Isaac Newton, filosof, fysiker, författare, matematiker, mystiker [25 december 1642–20 mars 1727] Ludvig XiV [15 september 1638–1 september 1715] –STATEN, DET ÄR JAG –L'etat, c'est moi Gottfried Wilhelm von Leibniz, filosof, matematiker, teolog [1 juli 1646, död 14 november 1716]

CRiSTOPHER POLHEM, WiKiPEDiA [1661–1751]

Christopher Sturm

Pierre de Maupertuis, fransk astronom och geodet Wikipedia [17 juli 1698 i Saint-Malo-27 juli 1759]

François Marie Arouet de Voltaire, fransk filosof, författare WiKiPEDiA Wikipedia [21 november 1694–30 maj 1778]

Julien Offroy de La Mettrie, fransk läkare och filosof WiKiPEDiA Wikipedia [25 december 1709–11 november 1751]

d'Alembert Katarinai

ANDERS CELSiUS, Sverige / Uppsala WiKiPEDiA [27 november 170125 april 1744]

Carl Linnæus > CARL VON LiNNÉ, Sverige / Småland WiKiPEDiA [23 maj 170710 januari 1778]

ANDERS JOHAN VON HöPKEN, WiKiPEDiA Wikipedia [1712–1789]

Denis Diderot WiKiPEDiA Wikipedia Wikipedia [5 oktober 171331 juli 1784]

Georg Brandes / Georges Brandès [Georg Morris Cohen Brandes] WiKiPEDiA [4 februari 1842 i Köpenhamn, död 19 februari 1927 i Köpenhamn, dansk litteraturkritiker och litteraturforskare. Bbror till ekonomen och författaren Ernst Brandes och till politikern och författaren Edvard Brandes.] KÄNDA BöCKER:Det moderne gennembruds mænd, FiLM: Professor Georg Brandes paa Universitetets Kathederstumfilm 1912

ALFRED NOBEL, dynamit-uppfinnare, industrialist / företagare, donator / Nobelpriset-instiftare [Stockholm 21 oktober 1833–10 december 1896, San Remo, L'italia]

Jagadish Chandra Bose, indisk läkare samt forskare om mikrovågor. WiKiPEDiA [30 november 185823 november 1937]

Ludwig [Joseph Johann] Wittgenstein, österrikisk / engelsk filosof / författare WiKiPEDiA [26 april 1889–29 april 1951]

SVEN RYDENFELT [191113 februari 2005] Lundensisk Liberal, humanist, fritänkare, nationalekonom, professor och samhällsdebattör; SvenRydenfelt-föreläsningar
SE ÄVEN iNTERNETiONAL.se iNTRESSANT.se MarknadsKraften.COM Smedjan.COM Svenska Dagbladet Sveriges Radio Timbro.SE Världen idag

Georg Henrik von Wright, [ri'kt] finlandssvensk författare / filosof WiKiPEDiA Wikipedia Wikipedia [14 juni 1916–16 juni 2003]

DAViD H. Ingvar, Professor i klinisk neurofysiologi i Lund 1983–1990 / Läkare / Hjärnforskare / Författare, Lic 1950 Lund, Montreal, Karolinska institutet,
'Fråga Lund'. Samarbete med Carl H. Lindroth, Sten von Friesen, Gerhard Bendz, Jörgen Weibull med flera. [1924–30 september 2000 klockan 04:47]

Jan-Öjvind Swahn, Professor, svensk folklorist och docent i etnologi vid Lunds universitet sedan 1955 och i folkloristik vid Åbo Akademi 1977–1992, professors namn i Finland 1982, chefredaktör för Bra Böckers Lexikon [BBL] 1984–1996. [15 maj 1925 i Karlskrona, Blekinge län–Måndag 21 mars 2016] Wikipedia

LARS FORSELL, Ledamot i Svenska Akademien stol nummer 4, [14 januari 1928–]

[Avram] NOAM CHOMSKY: Moderna Lingvistikens fader. Amerikansk professor emeritus i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology. Ledande språkvetare samt aktiv inom samhällsdebatten. WiKIPEDiA Wikipedia Chomsky.info [7 december 1928–]

STEPHEN William HAWKiNG, fysiker, kosmologiforskare, populärvetenskaplig författare samt forskningsdirektör vid Centre for Theoretical Cosmology inom Universitetet i Cambridge, CH, CBE, FRS, FRSA, [Oxford, England, 8 januari 1942–] Google Wikipedia

BODiL JöNSSON, [Helsingborg 12 september 1942–] fysiker / författare / professor emerita, Rehabiliteringsteknikavdelningen, Lunds universitet, Certec [1993–]

Nicholas P Negroponte, Manhattan, New York [1 december 1943–] Wikipedia
Founder of Media Lab at Massachusetts institute of Technology MiT, Boston, Massachusette, United States of America
TED Ideas worth spreading

HANS ROSLiNG: Tisdag 27 juli 1948–Tisdag 7 februari 2017 WiKiPEDiA LÄKARE / PROFESSOR internationell hälsa BlogSpot Sydsvenskan

Kevin Wilber [1949–] UPPVÄXT: Lincoln, Nebraska. BOENDE: Boulder, Colorado. UTBiLDNiNG: Duke-universitetet i Durhamn, North Carolina. FöRSTA BOK: 'The Spectrum of Conciousness", 1977. Författare till 'EN KORTFATTAD HiSTORiA OM ALLTiNG' / Caduceus [Översättning av Lars G Larsson] ORiGiNALETS TiTEL: 'A Brief History of Everything" SE ÄVEN: Members.ams.chello.nl/f.visser3//wilber/index.html

GUNNAR WETTERBERG TalarPoolen Historiker, Per Gunnar Wetterberg, född Söndag 18 januari 1953 i Slottsstadens församling, Malmö, Malmöhus län, Skåne, svensk historiker och författare. Under åren 1999–2013 var han Sacos samhällspolitiske chef. Sedan 2010 fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Medverkande i Fråga Lund 2022.

SVEN Fredrik LiNDSKOG, [Onsdag 9 september 1953–] Linköping –> Stockholm, professor i oral patologi vid Karolinska institutet,
Odontologiska institutionen, Lektor / forskare
inom cytologi / histologi / parodontiet

KRYDDAN PETERSSON Wikipedia +TalarForum Christer Lars David 'Kryddan" Peterson,
född Torsdag 14 maj 1953 i Stockholm, svensk komiker, poddare samt skådespelare!

LADiSLAUS HORATiUS, LÁSZLÓ HORVÁTH [pseudonym] UNGERN [Lördag 18 december 1954–Lördag 12 januari 2019] –> SVERiGE Debattör, filosof, författare, kompositör, pianist, repetitör med mera. SAMHÄLLSiNLÄGG / teatrosofiska aktioner; 'Operation sköldpadda", 'Osjälvständighetsdagen" [Dependence Day], 'Nyårssörjande" samt 'Lunds bokbad'. ÄVEN: "stå upp-filosofi" samt filosoficaféet 'Café Sofi" samt filosofiskolan 'VVV [Våga Vara Vis]. BiBLiOGRAFi; Det bästa gömstället - Prozak och peosi / Det allvarliga förlaget, Malmö, 2003. Offensiv Nostalgi / Nya Doxa, 1993] COMPAKT DiSCOGRAFi; Life's a Beach [and then You Swim] Nosag Records 2006; med utförligt texthäfte av upphovsmannen!

ALEXANDER BARD Alexander Bengt Magnus Bard, ursprungligen Bengt Magnus Bard: Sverige / Västra Ny, Östergötland Fredag 17 mars 1961–> Motala; Wikipedia Wikipedia YouTube BÖCKER: skrivna ihop med Jan Söderqvist; Nätokraterna [2000], Det globala imperiet [2002], Kroppsmaskinerna [2009], Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern [2014]

Carl FREDRiK Wilhelm TERSMEDEN Göteborg 10 mars 1968 –> Lund, en institution i sig; vid Lunds universitet / Akademiska Föreningen med mera...
Arkivarie samt historiker, 'Kulturarvsivrande ärkeämbetsman, schellackspisande skönande och egensinnig epikuré" Wikipedia.org/wiki/Fredrik_Tersmeden

BERTiL, Lund [1970-tal–] nästan färdig civilingenjör och Läkare, tills vidare; språklärare

Romuald Sztern, Malmö [1970-tal–] vad är Han inte; jurist, Läkare, musiker?!? En sann institution

JESPER N. KATZ Malmö–United States of America–Malmö [1970-tal–] skatte-expert

DAViD PERSSON från Sjöbo föddes Onsdag 23 februari 1972 via Ystad och Lund till Malmö: Ledare +  Lekfull Läromästare i Quiz [Lund + Malmö] allvetare på KalKul, biolog, filosof, fysiker, kemist, Lärare, matematiker, musiker med mycket mera... Mästrare @ Poetry Slam utan faktiskt deltagande. AndraPlacering; SM i ordvitsar [2017]. DP FiNNS ÄVEN MED EGEN SiDA PÅ: Facebook.

MS Umeå–Malmö / Lund–Örebro–Malmö-Luxemburg–Umeå [Tisdag 22 januari 1974–] juris kandidat, Special Counsel

JOHAN JöNEMO Malmö–Lund–Køpenhavn–MadeiraPOLENDeutschland–Uppsala–Køpenhavn [1 september 1974–] biolog, civilingenjör, civilekonom, historiker, kemist, matematiker, MENSA-medlem, nationalekonom, naturvetare, språkman, blivande Läkare med mycket mera

KALLE LiND WiKiPEDiA Karl 'Kalle" Johan Åke Lind, född Tisdag 15 juli 1975 i Lund, svensk radiopratare, manusförfattare samt författare.

ViLKA Whom Welchen chiunque öVER 600 AKADEMiER More Than 600 Academies
A + B + C + D + E + F + G + H + i + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X Y Z + Å Ä + Ö
SE ÄVEN: 'AKADEMi" ! 9 ½ AKADEMiSKA ORD OCH UTTRYCK ! + 60-tal AKADEMiKER ! See also: 'Academy"! + About 60 Academicians!

FöRSLAG PÅ FLER AKADEMiER / AKADEMiKER ? SKRiV GÄRNA ViA FORMULÄR

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist