MT MediaMT FX 6

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi MT Media EFFEKT / Fx 6: Creative / Portfolio

FöR VAD What for SKAPANDE / SEXUELL HÄLSA LYCKA VÄLGÅNG Creative / Sexual Health Happiness Wealth

MED HJÄLP AV VAD With Help from What Mit Hilfe von Was con aiuto da che cosa Avec l'aide de ce qui
Paradigm och principerfrån Stephen R. Covey / Att leva och verka till 100 procent med marknadsföring / reklam / info

VAR Where Wo dove DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < mtfx6.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS
SKAPELSEBERÄTTELSE DAG 6: 'Gud' skapar de marklevande djuren: vilda djur, boskapsdjur och kräldjur efter sina slag. Till sist skapar 'Gud' även människan till sin avbild. Efter att ha tagit hand om Din sömn, Dig själv, balanserat dem,
vänt Dig åt samhället och även rört Dig fysiskt och mentalt i det är det dags att skapa och trivas. En kreativ dag.
TiDSRYMD: Sekel. MÅNAD: Juni. VECKODAG: Lördag. DYGNSRYTM: 6:e timmen på dagen. LiVS-CYKEL: 6.Pensionär. SYMBOLER: ¤©%. iNNEHÅLL: Bild Text Komposition.
UPPDATERAD
Uptodate 20.04.2019 Always / All ways / Momently; Paradigm och Principer

HUR LÄNGE
For How Long FRÅN NU i EViGHETER From here to Eternity

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST och andra som vill.

HUR How Wie come Comment JAKiM Läs och Lär enligt nedan
6:e nivån av omdöme – ideologiskt omdöme.
När vårt sociala omdöme utvecklas genom erfarenhet av olika konflikterbörjar vi ställa mer filosofiska och ideologiska frågor [spörsmål]. Till exempel vad människan är, vad livet är, vilken mening det finns med våra liv. Förståelsen av dessa fundamentala frågor om mänskligheten inspirerar oss att upptäcka universums ordning och den universella mekanismen. Som följd av detta utvecklar vi den högsta förståelsen och omdömet.

CHAKRA: 6.Ajna; PANNA / 3:e öGA Eye; Pannchakra: "Tredje ögat", kunskap, visdom, intelligens, normal begåvad, Awarness; BLÅ Blue

SJU STEG / VÄGAR TiLL LYCKA 6:7

Utgå från det Du har, arbeta mot Ditt mål och acceptera resultatet. Kanske är det just det som Du önskade.

Sök synergi – ömsesidigt beroende

PORTFöLJ, skapande verkamhet inom de övergripande BiLD / Art, TEXT / Copy och KOMPOSiTiON / Layout

LEDARSKAP: 6.DELAKTiG: Tro gott. Förankra. Skapa samarbeten. Följ upp och med. KvalitetsMagasinet.SE/sju-nycklar-till-ett-gott-ledarskap.

LYCKANS ANDLiGA LAG: 6. Lösgör; ge Dig själv / 2:a frihet vara som de är. Tvinga ej lösning — tillåt lösningar spontant framväxt. Osäkerhet nödvändigt = Din väg till frihet.

UNDERVERK: Mausoleet i Halikarnassos NYTT UNDERVERK: Petra ROMS KULLAR: Quirinalen [Collis Quirinalis] VÄRLDSHAV: Södra ishavet.

MÅ DET BÄSTA SKE VAD DET NU ÄN ÄR. [Helena Nizic] MTMedia EFFEKT / FX 0.1.2.3.4.5.6.7.