MT Com. iNONDODEXOX 2007 !

VOVADOD: MOMTOT COCOMOMMOMUNONiTOTY! / SOSAMOMHOHÄLOLLOLSOSiNONFOFORORMOMATOTiONON SOSAMOMTOT TOTiPOPSOS!
VOVAROR: MOMTOTMOMEDODiA.SOSE < 4 COCOMOMMOMUNONiTOTY! < SOSVOVENONSOSKOKTOT iNONDODEXOX
NONÄROR: UPOPPOPDODATOTERORATOT; 13.12.2018

HOHUROR:
SVENSKA English
Deutsch italiano
Français
POLSKi
Dansk MAGYAR
norsk РУССКИЙ / RUSSKiJ
Suomeksi Español

DOD=DODOKOKUMOMENONTOT!
KOKBOB=KOKiLOLOBOBYTOTE!

AKOKADODEMOMiEROR / AKOKADODEMOMiKOKEROR[4 DOD]
BOBOENONDODE[19 KOKBOB] BOBOKOKTOTiPOPSOS[25 DOD]

COCiTOTY[69 DOD] BOBERORLOLiNON, HOHAMOMBOBURORGOG,
LOLUNONDOD, MOMALOLMOMö; KOKVOVARORTOTEROR!

DODRORYCOCKOK[16 DOD] EKOKONONOMOMi[41 KOKBOB] FOFiLOLMOM[24 DOD] GOGRORATOTiSOS[0:–] HOHÄLOLSOSA[3 DOD] iNONKOKöPOPSOSLOLiSOSTOTOROR[8 DOD]

KOKRORYDODDOD[65 KOKBOB] LOLJOJUDOD[47 DOD] MOMALOLMOMöMOMARORTOTiNON [1 DOD] MOMATOT[30 KOKBOB] NONiTOTTOTiOTOTALOL[34 KOKBOB] NONöJOJE[47 KOKBOB]

ORORDODKOKUNONSOSKOKAPOP[4 DOD] POPARORFOFYMOMEROR[16 KOKBOB] QOQUE
[14 KOKBOB] RORADODiO[16 KOKBOB] SOSAMOMMOMA[=] SOSEXOX[40 KOKBOB]

TOTiDODNONiNONGOGAROR[22 KOKBOB] UNONDODERORSOSöKOKNONiNONGOG[14 DOD] VOVÄNONNONEROR [47 KOKBOB] XOX-POPERORiMOMENONTOT XOX-COCHOHANONGOGE[16 KOKBOB]

YRORKOKE[12 KOKBOB] ZOZOVOVA[6 DOD] ÅTOTTOTiOTOTALOL[37 KOKBOB] ÄTOTA[15 KOKBOB] öNONSOSKOKELOLiSOSTOTOROR[11 DOD] öPOPPOPETOT-TOTiDODEROR[4 DOD]

MT MEDiA0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018]