MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was MT Färg; På iNTERNET kan ett ganska stort antal färger urskiljas...

VAR Where Wo MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3farg.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 19.06.2019
VEM
Who Wer
MARTiN THöRNQUiST...

HUR How Wie MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR

FöR VAD
What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

För att särskilja de olika färgerna och förstå dess underliggande syften och kanske dolda budskap görs här en generell uppdelning.
Framställningen avser i första rummet bakgrundsfärger.

FÄRG~FöRKLARiNGAR    
Caput Mortuum [Caput ’huvud’ och mortuus ’död’] brunLiLA, restprodukter av alun, järnvitriol eller svavelsyra  Wikipedia

CiNNOBER / Vermilion röd~orange, förbjudet, giftigt

ÈCRU franska ”rå”, oblekt siden eller spets, gulgrå

FTALO~BLÅ Ftalocyanin monastralblå drag åt grön schweizisk upptäckt 1927~

iNDiSKT GUL, ursprungligen från mangobladätande kors urin

iSABELLA / iSABELLiNE, gul~grå~beige, sandfärgad

KASTANJ röd~brun

KOBOLT~BLÅ: Thénards blå, är ett klarblå pigment med lätt dragning åt gröna hållet

OCKRA: jordfärg i gul, röd och brun nyans

SiENNA orange~brun limonitlera bränd sienna rödare ton

TEAL, grön~blå, engelska för fågeln kricka, Windows 95 skrivbord

TiTAN~ViT med gula inslag ersatt giftiga pigmentet blyvit

Van Dyck~BRUN Anthonis van Dyck akvarell, tempera, olja

FÄRG~PSYKOLOGi~TYPER    
LiLA ~ New Age
Vita sidorna ~ Företag; normalitet
Skrikigt
grön ~ icke~esteter
Lugn grön ~ Stressade med inre lugn
Brun och Orange ~ 70~talsnostalgiker
Mossgrön ~ Nyföretagare ute på Landet
Grå ~ Tekniker och vissa bildarbetande
Svart ~ Svartrockare, dödsivrare och hippa tekniker
Mint, turkos, rosa pastell ~ Pånyttfödda eller 80~talister
Röda
sidor ~ Passionerad / eldig kärlek för det som görs
FÄRG~TiPS [RGB] Hex={XX,XX,XX} HTML    
Blå ~ 0066ff
BlåLiLA ~ AC68FF
Brandgul ~ ffff00

Champagne ~ C2B280
Franska Trikoloren~BLÅ 00,55,A4
Franska TrikolorenRÖD EF,41,35
Fuchsia #FF00FF
Fuchsia Pink #ff77ff
Fuchsia Royal #ca2c92

Grå ~ 777777
Grön ~ 00cc00
Gul ~ CCFF00
Gul~FFFF00
Gul ~ CCFF00
Guld ~ GOLD Hex; FF,D7,00
Havsblå ~ 6097C1
Kadmiumgul
/ Kemigul Hex={FF,F6,00}
Kromoxidgrön
 Hex={00,44,15} Wikipedia
LiLA ~ d700d7
LiLA ~ DE00C7
LiLArosa ~ D40E9F
Lime ~ CAFF76
Limegrön ~ 99FF00 ~
Lime ~ 99FF33
Ljusblå ~ 66FFFF
Ljusblå ~ 3399FF
Ljusgrön ~ A7FFB5
Ljusgrön ~ 39D424
LjusLiLA ~ FFA3EE
Medium Turquoise ~ Hex={48,D1,CC}
Mörkblå ~ 0000cc
Mintgrön ~ 33ffcc
Mörkgrön ~ 006633
MörkLiLA ~ 8c008c
MörkLiLA ~ 330066
MörkLiLA ~ A14BAE
MörkLiLA ~ 330066
Mörkröd ~ Hex={AC,68,FF}
Neonrosa ~ FF0349

Orange ~ ff6600
Orange ~ FF9734
Orange ~ ORANGE Hex; FF,A5,00
Pink Hex={FF,C8,CB}
Rosa ~ FF5787
Rosa ~ FF0066
Rosavit ~ ffdbff
Röd ~ CC0000
Röd ~ D70000
Röd ~ ff0000
Silver ~ SiLVER
Svart ~ 000000

Turkos ~ 2DD4DO
Vinröd ~ 990000
Yves Klein Blå ~ 002FA7
SE GÄRNA: Angelfire FärgKoder ~ EncyColorPedia ~ Färgnamn [PDF] ~ Knorring; PigmentLexikon ~ Linema BlomsterSpråk ~ Linema KlädSpråk. WiKiPEDiA: Additiv färgblandning ~ Färger ~ Färglära ~
Färgord ~
Färgrymd ~ Färgsystem ~ HTML~färger ~ Konstnärsfärger ~ Primärfärg ~ Sekundärfärg ~ Subtraktiv_färgblandning ~ Tertiärfärg ~ Webbsäkra färger. WiKTiONARY: Färger ~ Svenska Färger.
MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2019] *Martin Thörnquist