MTMediaPOPRORESOSENONTOTERORAROR 11.12.2018

VOVADOD: LOLEVOVNONADODSOSBOBERORÄTOTTOTELOLSOSE*

VOVAROR: MOMTOT MOMEDODiA.SOSE < 2 MOMARORTOTiNON TOTHOHöRORNONQOQUiSOSTOT* < SOSVOVENONSOSKOKA < iNONDODEXOX.HOHTOTMOMLOL

HOHUROR: *ALOLLOLMOMÄNONNONA UPOPPOPLOLYSOSNONiNONGOGAROR [1974–2006] *ANONSOSöKOKANON [2006–] MOMERORiTOTFOFöRORTOTECOCKOKNONiNONGOG [–2006]

*
UTOTBOBiLOLDODNONiNONGOG [1980–2000] BOBETOTYGOG [1990–2000]
*SOSTOTiPOPENONDODiUMOM [1993+1997]
SOSTOTUDODENONTOT [1993]
BOBETOTYGOGSOSBOBiLOLAGOGA [1995] TOTYSOSKOKAUNONDODERORVOViSOSNONiNONGOG [1996–1997]
MOMALOLMOMö HOHACOCKOKEROR AKOKADODEMOMi [1997–1999]

*
ARORBOBETOTSOSLOLiVOVSOSERORFOFARORENONHOHETOT [1991–2006] POPRORAO [1989] ROREKOKOMOMMOMENONDODATOTiONONSOS-BOBROREVOV [1997]
TOTJOJÄNONSOSTOTGOGöRORiNONGOGSOSBOBETOTYGOG [1998–1999]
ARORBOBETOTSOSBOBETOTYGOG [2002–2004]

*
DODATOTORORKOKUNONSOSKOKAPOPEROR [MOMACOC / POPCOC / SOSGOGi]*DODATOTORORUNONDODERORVOViSOSNONiNONGOG [1996–1997]
*
EGOGENONSOSKOKAPOPEROR / iNONTOTRORESOSSOSENON
*
ROREFOFERORENONSOSEROR [6 POPERORSOSONONEROR]

MT[13KOKBOB] MT[31 KOKBOB] MT[84 KOKBOB]

POPERORSOSONONLOLiGOGTOT / POPRORiVOVATOT UNONDODEROR WOWWOWWOW.MOMTOTMOMEDODiA.SOSE / MOMARORTOTiNON
ANONNONONONSOS | BOBUBOBBOBLOLARORE | DODAGOGBOBOKOK
[1974–2074] FOFETOTiSOSHOH | MOMARORTOTiNON |
MOMiDODDODAGOGSOSKOKLOLUBOBBOB | TOTRORAUMOMA

MT MEDiAiNONDODEXOX 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *MOMAORTOTiNON