MTvälkomnar till...

VAD: Kvarts-sekels-samtal / Luttrade Martins informativa Teser

NÄR:
1999 UPPDATERAD 17.05.2022

VAR: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad

HUR: insikter, utsikter och åsikter

VEM: Du och jag med flera

01. Livet är motsägelsefullt, var därför så sann Du kan
02. Ofta är det bästa man kan göra att låta bli eller göra det dubbelt så mycket och bra.
03. –Jag gör hellre fel saker rätt än att ingen eller någon gör rätt saker fel...
04. Konflikter kan lösa mycket, men att bara tycka om varandra kan också vara bra
05. Skämta inte bort saker. Var rolig ändå.
06. Uppskatta det trevliga, intelligenta och vackra varhelst det uppenbarar sig.
07. Ha minst två saker i Din plånbok: en tändsticka och en lapp med telefonnummer till Dina närmsta vänner.
08. Ju mer man vet desto lättare är det att associera fel, och rätt.
09. När Du tappar något, ta inte upp det själv utan ta upp något nytt.
10. Alla kan inte tillgodogöra sig all information, men alla är skyldiga att införskaffa
all information som bäst tillgodoser det informationsbehov vi alla hela tiden har.
11. Ju mer man kan desto mindre behöver man göra.
12. Ju mindre man är specialiserad desto mer kan man styra över många.
13. Att mena det man tänker, säger, skriver och gör är viktigt.
14. Att synas och bli sedd.
15. Ha mod att göra bruk av dött förstånd.
16. Man ska vara rädd för att göra saker, men inte för att få saker gjorda
17. Livet går ut på att välja sätt man vill dö och leva vidare på
18. Tänk inte om, fråga när.
19. Tiden behöver inte vara något, Rummet allting.
20. Att tro någonting behöver inte betyda någonting och att veta någonting behöver inte betyda någonting heller.
21. FRiHET ofta jämställd med fri hets bör ej innebära och betyda frihet att döda utan frihet att leva.
22. JÄMLiKHET kan ej beskrivas som rättvisa då alla är olika från början och alla så kommer att förbli
23. Broder- syster- med flera SKAP handlar ej om gemensamt utbyte utan att göra något gott och ont.
24. Jag måste säga till innan saker inte fungerar, delegera och skrika hjälp.
25. Enda likheten mellan MT och en galen är att MT också är galen ibland.

MVH

://MT

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin