MT Media Martin Thörnquist iNTERNATiONELL / iNTERNETiONELL international / internetional* English: days.html

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый 'ALLA DESSA DAGAR'
NÅGRA AV ÅRETS OCH ÅRENS
Bemärkelsedagar, festdagar, firardagar, firningsdagar, flaggdagar, FN-dagar, helgdagar,
högtidsdagar, internationella / internetionella dagar, kampanjdagar, lokala dagar, minnesdagar, nationella dagar, officiella dagar, personliga dagar.

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < Martin < dagar.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда DAGLiGEN*
DAGAR i JANUARi January Januar gennaio Janvier styczeń januari január januar Jan
DAGAR i FEBRUARi February Februar febbraio luty Évrier februari február februar Feb
DAGAR i MARS March Mars marzo Défiler marsz Marts menetelés marsj Марш
DAGAR i APRiL April April aprile kwiecień Avril april április april Апрель
DAGAR i MAJ May Mai maggio Mai maj czerwiec maj május mai Май
DAGAR i JUNi June Juni giugno lipiec Juin juni JúNiUS juni Jun
DAGAR i JULi July Juni luglio SiERPiEń Juillet juli július juli Jul
DAGAR i AUGUSTi August August agosto wrzesień Août August augusztus august Величественный
DAGAR i SEPTEMBER September September settembre Septembre WRZESiEŃ september szeptember september SepT
DAGAR i OKTOBER October Oktober ottobre Octobre październik oktober OKTóBER oktober Oct
DAGAR i NOVEMBER November November novembre Novembre listopady november november november Ноябрь
DAGAR i DECEMBER december Dezember dicembre grudzień Décembre december december desember Dec
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 28.05.2024

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто MARTiN THöRNQUiST Martin Thornquist Martin Thörnquist Martini Thornquisto

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой 1 år = 365,242199 dagar
KÄLLOR: Bondepraktikan Bondpraktikan,
DagensNamnsdag.NU, DaysOfTheYear.COM, DevelopingTeachers.COM, De.Wikipedia.ORG/wiki/Liste_von_Gedenk-_und_Aktionstagen,
DinStartSida.SE / kalender / nationaldagar, DinStartSida.SE / kalender / temadagar,
EarthCalendar.NET, En.Wikipedia.ORG / wiki / List_of_minor_secular_observances,
FestFixarna.COM, Goteborg, GöteborgsPosten, HovBerg.EU, Kalender-365.se, MTmedia.SE, Multireligiösa Almanackan / Sensus,
Namnsdagar.SE, NationalDayCalendar.COM,
Stadsbiblioteket, SvenskTidskrift.SE, Sv.Wikipedia.org/wiki/Temadag, TemaDagar.SE, TimeandDate.COM. SE ÄVEN: MT FöDELSEDAGAR / FöDSLAR MT Birthdays / Births.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin