MT internætional; SVENSKASVENSKA
EnglishEnglish
DeutschDeutschitalianoitaliano
FrançaisFrançais POLSKiPOLSKi €URO€uro
danskdansk MAGYARMAGYAR norsk 17.05.norsk RUSSKiJRUSSKiJ
FiNSKA / SuomeksiSuomeksiESPAÑOLEspañolELLiNiKAELLiNiKA
SJöRöVARSPRÅKETSJöRöVARE~ Latina Português
Nederlands Český Slovenských
 
iNFoRMATiON ORDiNARY OVERLOAD:
Du har framför Dig 100-tal Länkar till mina +50.000
sidor anpassade; dynamiskt,
responsivt för STöRRE 
skärm än Din MobilTelefon.
MTmedia.SE STORLEK:
4,61 GigaBytes [4.951.435.223 bytes] på disk: 4,79 GB
[5.146.009.600 bytes]. Innehåll: 80.299 filer inuti 2.014

mappar. Martin Thörnquist webbplats har 15 miljoner
Länkar alltså fler än Du hinner klicka i ett verksamt Liv.
Enkel matematik: 15.000.000 Länkar / 100 år / 365,25
dagar / 8 timmar / 60 minuter ≈ 0,86 klick varje minut.
FöRRA FESTEN Martin 22 ½ /  49 år
MT 49 Tackar 21
gratulanter Lördag 20 maj ~Söndag 21 maj 2023 för
Drycker, Filmer, Mat, Musik och Presenter via öNSKELiSTA.

A
–ö: AKADEMi AKADEMiKER All Docs Athens
Bank
Berlin
BJUREMAR. BOK: Köpt Pågående Läst.
Britt BRöLLOP
CeAnLo Champagne Critics Erikshus
Fetish. FiLM: Köpt. Regissörer;
A–i, J–P, Q–ö, Sedd.
GLöGG GÄSTBOK
KONSERTER KRAKóW KVARTER
LÅTAR
MALMö Martini Maxima Finans Försäkring MT
MusikGrupper New York City Paris PATRiCiA
FiORENT~Slater
Diary[2010] ¤ Lucia[2020]
¤
FALL[20.03.2022~] Phelicia Wiss Art REST-
AURANG
Roma
Sofia Härdig Vittorio Zetma öPPET

MT 50 / 23½ års LivsFira: öNSKELiSTA 2024
MT Media + Martin Thornquist = Aesthetic Community Communicator + Art Copy Layout Web

0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€
[
197425 februari 20242074] Martin T.