MTMEDiA Art LayoutPRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN
SKULPTURUTSTÄLLNiNG Sculpture Exhibit Skulptur-Ausstellung mostra scultura

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6skulpturmostraspecifikation.html
MALMö LATiNSKOLA

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS 19–28 maj 1993
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 18.05.2019

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK MARTiN THöRNQUiST, iRÉN TöRöK, Johan Billing

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN

Arrangerad i samband med Kulturdagen 19 maj 1993 i nära samarbete
SPECiFiKATiON ANGÅENDE STiPENDiUM [93–5–5]
Här nedan följer en precisering av de kostnader som är viktiga för en fullgott genomförd skulputurtställning,
den 19 maj, på Malmö latinskola; 10 st. 1 kg singelsten a 10:– = 100:– Akrylkoncentrat till ovan, blå 50:–,
Armeringsjärn 3 m – 1 m= 100:–300:– och brädlängder 3,5 m – 1m= 40:– 140:–.
Ovan till minst en intressant installation, vilken ej kan beröras djupare än, som jag ser det "att den, berör ett
regionalt dilemma av mycket stor vikt med ett starkt inslag av den kommande internationella miljöpolitiken,
kan om den fullbordas ses som ett kraftfullt inlägg i debatten."
Transport av alster, inköp av gemensam, Marmoreringsfärg, Verktyg såsom zig–zag–sax,
information genom, bambustänger samt övrigt. Fullständig redogörelse kan komma att
anslås på iNTERNET vid senare tillfällen.

MT arrangerar utställningen. SE FOTOGRAFiER från skulpturutställningen. SE ÄVEN: 3.MT ~ Aesthetic Konstnärer

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist