MTMEDiA Art PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi Datorbilder Computer Pictures

VAR Where Wo dove Là où DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6datorbilder.html

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS [1995–1998]
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021

VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY
MARTiN THöRNQUiST

HUR
How Wie come Comment JAKiM

Vase, Wireframe
[Förstora vasen genom att klicka på den]
© MT Vase-98 Click to Enlarge
©1998 Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi

Alias|wavefront PowerAnimator 8.5
Vase, Hidden Line–renderad
© 1998 MT
©1998 Martin Thörnquist
Malmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.5

Vase, Ray Tracer–renderad

© 1998
Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.5


Closeup ur animationsförslag
till HULTSFREDS–FESTiVALEN 1998

Zvamp 1
©1998
Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.5


Närbild ur animationsförslag
till HULTSFREDS–FESTiVALEN 1998

Zvamp 2
©1998
Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.5

Panoramabild ur animationsförslag
till HULTSFREDS–FESTiVALEN 1998

Zvamp3
©1998
Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.5

MT MEDiA Tempel–Palats [egen textur + omgivning]
Klicka på bilden för att få den 640 x 480 pixlar [cirka 75 K]

©1997 MT

© 1998 Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.2


Grekiskt Tempel [endast standard–texturering]
Klicka på bilden för att få den 640 x 480 pixlar [c.a 75 K]

©1997 MT

© 1997 Martin ThörnquistMalmö Hacker Akademi
Alias|wavefront PowerAnimator 8.2


Byggnad i 3 etager
[översta vån. har dubbel takhöjd]
© MT Luftslott

© 1996 Martin Thörnquist med GRAPHiSOFT ArchiCAD 4.55Modell fritt efter Pallen URi från
iKEA

© Martin Thörnquist

©1995 Martin Thörnquist med AUTODESK 3D Studio 4.0Förlaga till Almanacksblad december 1999

©1996–1997 Martin Thörnquist med ADOBE PhotoShop 3.0–4.0


MT gör bilder för hand och per dator

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist