MT Communicator @ 07.12.2018
Att kommunicera är det enklaste och svåraste som finns. Du kan antagligen inte
kommunicera fullständigt. Du kan inte heller låta bli att kommunicera.

Om Du vill kommunicera med MT Communicator finns här ett
hundratal fina tillfällen. Kalla det 100–lista eller vad Du vill.

MT @ Finder
iCQ
SERViCE

MT @ MSN
FAMiLJ KOLLEGOR VÄNNER

MT @ Relation
FAMiLJ SLÄKTiNGAR VÄNNER

MT @ School
ELEVER LÄRARE

MT @ Tele
BOKSTAVERiNGSALFABETEN

TELEFONSTATiSTiK

MT @ Travel
iNTERNETiONAL
TRiP ANNO 2000


PACKNiNGS-TiPS
PACKNiNGSLiSTOR
SNABB
SNABBASTE
UNiVERSALPACKNiNGSLiSTA

VECKOSLUTSPACKNiNGSLiSTA

MT @ Work
AFFÄRSBEKANTA
MEDiAMÄNNiSKOR
ViSiTKORT


KOMMUNiKATiONENS UTVECKLiNG KAN KORT UTTRYCKAS i NÅGRA AV FöLJANDE FASER;
1. Jag bor i grotta –> hydda –> kollektiv –> lägenhet –> villa –> kontor –>
2. Jag kan nås via person –> telefon –> fax –> mobil –> elektronisk post –>
3. Jag finns även via hemsida –> domännamn –> användarnamn –>
MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist