MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa HÄLSA Health Gesundheit salute Santé ZDROWiE

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < Hälsa! < 4akut.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 21.02.2019
FöR AKUT öPPET APOTEK / MEDiCiN se även; Apoteksinfo.NU

VEM
Who Wer chi Just nu skänker ALLA en tanke speciellt till de som råkat ut för något ont samt
de som ännu ej ägnat denna sida en tanke ens.
AJ ! MT tänker på Er; just nu tills Ni är mer än friska,
och sedan eller innan dess kan vi ju minst dricka något gott och nyttigt ihop;
Champagne, Martini, Underberg!
Sedan kan man lämpligen ta sig ett bastubad minst !

HUR How Wie come HÄLSA OFTA !

SE ÄVEN 'Att lära känna igen en Stroke" LÄNGRE NER PÅ SiDAN

OM OLYCKAN ÄR FRAMME De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för om skadad ska överleva och hur allvarliga följderna blir. Om man direkt på olycksplatsen kan lindra skador eller förhindra att de förvärras ökar sannolikheten för att den fortsatta behandlingen ska lyckas. Stanna alltid om Du är först på plats vid en olycka. Vid svåra olycksfall Kontrollera medvetande andning puls. När Du träffar en till synes Livlös person måste Du först ta reda på hur allvarligt personens tillstånd är.

Larma 112 När Du ringer 112 svarar en Larmoperatör på närmaste SOS-central. Tala om

 • vad har hänt?
 • vilket telefonnummer ringer Du ifrån?
 • var är olycksplatsen?

Larmoperatören tar sedan över och ställer nödvändiga frågor för att ta reda på vilken hjälp som behövs. Svara så tydligt och kortfattat som möjligt.

Telefonnumret är viktigt för att Larmoperatören snabbt ska kunna få fram varifrån Du ringer. Det gör att ambulans och annan hjälp iallvarligare fall kan vara på väg redan innan Du hunnit svara mer ingående på frågorna om olyckan och olycksplatsen.

Vid stor belastning kan det dröja några sekunder innan samtalet når SOS-centralen. Håll kvar TelefonLuren även om sekunderna känns långa. Du får alltid svar.

Återvänd genast till den skadade!

FöRSTA HJÄLPEN Medvetslöshet En medvetslös person som andas själv lägger Du i stabilt sidoläge för att bibehålla fri luftväg.

Andningsstopp När en medvetslös person inte andas själv men har egen puls ropar Du på hjälp och startar omedelbart mun - mot -mun-andning.

Lägg Din hand på den skadades panna. Placera därefter två fingrar på underkäken. Sträck försiktigt huvudet bakåt och lyft underkäken.

Bibehåll fri luftväg genom att hålla den skadades huvud bakåtsträckt. Täpp till näsborrarna med tumme och pekfinger.

1. Ta ett djupt andetag, gapa stort och slut Dina läppar runt personens mun och blås in luft.

2. Blås in långsamt under cirka 2 sekunder. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Då vet Du att luften har nått ner i lungorna.

3. Lyft upp Ditt huvud. Medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop, tar Du ett nytt andetag.

Om Du är ensam – gör tio inblåsningar. Ring 112 . Fortsätt inblåsningarna i den takt Du själv andas.

Blödning När det blöder

 • Håll den skadade kroppsdelen högt och tryck så att blödningen stoppar.
 • Låt den skadade ligga ner med benen högt.
 • Lägg sedan ett tryckförband.

Så här lägger Du ett tryckförband

 • Lägg en kompress närmast såret och en tryckkudde [gasbinda eller hoprullat tygstycke] ovanpå.
 • Fäst tryckkudden genom att linda en elastisk binda eller gasbinda runt skadan.
 • Om blödningen inte stoppar – förstärk förbandet, men låt det första förbandet sitta kvar.

Cirkulationssvikt / chock Vid alla svåra olycksfall finns risk för cirkulationssvikt / chock. Det kan allvarligt rubba funktionen i livsviktiga organ. Personen är då oftast blek och kallsvettig. Personen kan ha snabb puls, klagar över törst och fryser.

Förebygg cirkulationssvikt så här:

 • Stoppa blödningar med högläge och fingertryck.
 • Låt den skadade om möjligt ligga plant och med benen högt.
 • Lägg en filt eller ett klädesplagg både under och ovanpå för att förhindra avkylning.
 • Ring 112
 • Stanna kvar hos den skadade tills ambulans kommer. Ge inte dryck vid skada.

Brännskador Vid brand i kläder eller hår – få omkull personen och släck elden med något klädes- plagg eller en filt. Lägg filten över ansiktet och dra långsamt ner över kroppen.

 • Låt kläderna närmast kroppen sitta kvar för att inte skada huden ytterligare om de har fastnat i brännskadan.
 • Spola omedelbart den skadade kroppsdelen med svalt vatten minst 15 minuter – för att sänka temperaturen i huden och lindra smärtan.
 • Bevara blåsor hela och lägg ett luftigt förband.
 • Kontakta sjukvården om Du är osäker på hur stora skadorna är.

Sätta i halsen Luftpassagen kan blockeras av främmande föremål man "sätter i halsen". Oftast är det en matbit som hamnat i luftstrupen istället för i matstrupen. Om personen kan andas, kan personen troligen också hosta. Att hosta är det bästa sättet att få loss det främmande föremålet från luftstrupen. Om personen slutar andas behövs hjälp omedelbart.

 • Ställ dig bakom och lägg armarna kring personens midja. Knyt ena handen och placera tumsidan mot magen mellan bröstbenspetsen och naveln.
 • Ta med den fria handen runt handleden.
 • Låt personen luta överkroppen framåt.
 • Låt underarmar vila mot bröstkorgen. Tryck kraftigt INÅT – UPPÅT. Då åstadkommer Du en luftstöt som kan få hindret att lossa.

Förgiftningar Om Du misstänker förgiftning får Du inte vänta på symtom, utan Du bör genast ta reda på vad som behöver göras.
Ofta kan Du ge första hjälpen i hemmet.

Om någon svalt något giftigt Ge alltid 12 glas dryck, helst mjölk eller vatten [förutsatt att personen är vid medvetande].
Ring därefter GiftinformationsCentralen via
telefonNummer 112 [eller Läkare / sjukhus] för ytterligare råd.

Allmänna frågor om förgiftning Ring Giftinformationscentralen 0833 12 31, under kontorstid.

STROKE !? Hur upptäcker man symtom på Stroke när ska man ringa 112 ? Om man plötsligt: känner domning eller förlamning i ansikte, arm eller ben märker att synen försämras på det ena eller båda ögonen, får svårt att tala, eller att förstå vad andra säger, får väldigt ont i huvudet utan rimlig orsak, får svårt att hålla balansen eller styra arm eller ben: Då kan det vara Stroke! Vänta inte! Sök hjälp omedelbart! Exempel på att symtomen ofta negligeras: Under en fest snubblade en vän och föll hon försäkrade alla att hon mådde bra [de erbjöd sig att ringa Läkare] och bara hade snubblat på en sten på grund av att hon hade nya skor. De hjälpte henne att snygga till sig och gav henne en ny tallrik med mat ochtrots hon verkade lite skakad, fortsatte hon att roa sig resten av kvällen. Hennes man ringde senare och berättade att hans fru hade körts till sjukhuset [klockan 06:00 hade hon avlidit]. Hon hade fått en Stroke på festen om man hade vetat hur man känner igen tecken på Stroke, kanske hon fortfarande hade varit vid Liv idag. En neurolog säger att om han får hand om en Strokepatient inom 3 timmar kan denne totalt häva effekten av Stroke, totalt! Det knepiga och svåra är att känna igen en Stroke, få den diagnostiserad och få patienten till Läkare inom 3 timmar! ATT KÄNNA iGEN EN Stroke! Nu säger Läkarna att alla kan lära sig känna igen en Stroke genom att ställa tre enkla frågor: 1. Be personen att LE ! 2. Be personen att LYFTA BÅDA ARMARNA ! 3. Be personen att SÄGA EN ENKEL [men samman- hängande] MENiNG, till exempel 'Solen skiner idag." Om personen har problem med någon av dessa uppgifter ring genast 112 och beskriv symtomen. Genom att sprida detta räknar MT att åtminstone ett liv kommer att kunna räddas. VAR EN VÄN OCH DELA DETTA MED SÅ MÅNGA VÄNNER SOM MöJLIGT, Du kan rädda deras Liv.

LÄRA LiVRÄDDNiNG Ring 019-33 38 08. Anmäl Dig till utbildning som fler än Du har nytta av hos Röda Korset och Lär dig första hjälpen genom praktiska övningar.
iNFO på denna sida har delvis tagits fram i utifrån
Röda Korset och Lia Sandberg-Moustogianni.

Rescue Drops; [Premier secours: Dans totes les situations de crise. Pour dépasser les états de choc, panique, confusion. Changements positifs : Calme et sang-froid, aide à prendre les bonnes dèsisions] Fleurs de Bach / Compte-gouttes / Remède de Secours / Bio Original / Méthode Dr Bach / Biofloral.FR / FiRST AiD / Middel Tegen / FR-BiO-01 Agriculture UE / Agriculture Biologique / demeter. GES + TAGES PÅ EGEN RiSK, MEN VÄRT ATT KOLLA !

SE ÄVEN Staffan Lindeberg, Avida samt Apoteket

SJUKVÅRDSiNFORMATiON / SJUKVÅRDSUPPLYSNiNG / SJUKVÅRDSRÅDGiVNiNG TelefonNummer 1177
Från 1 juni 2006 i Landstingen Kronoberg, Uppsala, Jämtland, Gävleborg samt Region Skåne.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin Thörnquist